Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

L'Oficina Municipal de Tributs s'encarrega de gestionar l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVTNU), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes i altres ingressos de dret públic propis del municipi (taxa de recollida de fems, clavegueram, guals, etc.), així com el cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions administratives. L'Oficina està situada al Centre Municipal de Serveis, a l'antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181). Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906 correu electrònic: gestiotribut@calvia.com / recaudacion@calvia.com Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Podeu demanar cita previa.

En aquesta oficina no s’hi poden fer pagaments en efectiu. Únicament amb targeta bancària. Qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com, al qual s'aniran afegint gradualment els serveis necessaris, per tal d'evitar desplaçaments als ciutadans.