Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 

INFORMACIÓ MUNICIPAL COVID-19. 
Queda interromput el servei d'atenció al públic a aquestes dependències municipals. S'atendran les coses més urgents a través del telèfon: 971 699 905 i 971 699 906 i els dubtes a través dels següents correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.comQualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com.

L'Oficina Municipal de Tributs, gestiona els imposts sobre béns immobles (IBI), sobre activitats econòmiques (IAE), sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVTNU), sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO);  les taxes i altres ingressos de dret públic propis del municipi (taxa de recollida de fems, clavegueram, guals, etc.), així com el cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions administratives. No s’hi poden fer pagaments en efectiu. Únicament amb targeta bancària. L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores al Centre Muncipal de Serveis. Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906 Correu electrònic: gestiotribut@calvia.com / recaudacion@calvia.com Qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com.