Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planejament en tramitaciķ


MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT

MP 04/2012 Sistema General SG-03 de Son Caliu.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB nº 160 de 30 d'octubre de 2012)
 Documentació escrita MP 04/2012 (avanç)
 Documentació gràfica MP 04/2012 (avanç)
 Evaluació Ambiental MP 04/2012 (avanç)

MP 06/2012 Urbanitzable sector equipaments "Ses Planes".
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB núm. 42 de 28 de març de 2013)
 Documentació escrita MP 06/2012 (avanç)
 Documentació gràfica MP 06/2012 (avanç)
 Memòria Ambiental MP 06/2012 (avanç)

MP 09/2012 Modificació UA-SP/01 de Santa Ponça.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB núm. 6 de 12 de gener de 2013)
 Documentació escrita MP 09/2012 (avanç)
 Documentació gráfica MP 09/2012 (avanç)
 Memòria Ambiental MP 09/2012 (avanç)

MP 10/2012 1ª fase del Pla de Rehabilitació Integral de les Zones Turístiques.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB núm. 98 de 13 de juliol de 2013)
 Documentació escrita MP 10/2012 (avanç)
 Documentació gràfica MP 10/2012 (avanç)
 Informe Sostenibilitat Ambiental preliminar MP 10/2012 (avanç)

MP 03/2013 Integració de Son Font en el Sòl Urbà.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB núm. 98 de 13 de juliol de 2013)
 Memòria informativa MP 03/2013 (avanç)
 Document de l'avanç MP 03/2013 (avanç)
 Documentació gràfica MP 03/2013 (avanç)
 Evaluacióçn Ambiental Estratègica MP 03/2013 (avanç)

MP 04/2013 Nova unitat d'actuació UA/MG-09. Magaluf.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al  BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB núm. 132 de 24 de setembre de 2013)
 Memòria de l'avanç MP 04/2013 (avanç)

MP 01/2016 Posicionament de les edificacions a les parcel·les per minimitzar el seu impacte

Aprovació inicial
 Document per a l'aprovació inicial
 Informe jurídic
 Proposta de resolució
 Publicació al BOIB núm. 57 de 7 de maig de 2016
Segona aprovació inicial
 Document per a la segona aprovació inicial
 Informe jurídic segona aprovació inicial
 Proposta de resolució segona aprovació inicial
 Publicació al BOIB núm. 26 de 2 de març de 2017

MP 02/2016 Modificació de l'article 2.15 per la determinació dels terminis d'execució de les llicències urbanístiques

Aprovació inicial
 Informe jurídic
 Proposta de resolució
 Publicació al BOIB núm. 61 de 14 de maig de 2016

MP 01/2018 Modificació Puntual per crear una zona d'Equipament Públic al polígon de Son Bugadelles

Aprovació inicial
 Documentació MP 01/2018
 Document Ambiental. Evaluació Ambiental Estratègica Simplificada
 Publicació al BOIB núm. 110 de 6 de setembre de 2018


PLANS PARCIALS

1) Pla Parcial SG-04, Costa den Blanes
Aprovació inicial
 Publicació al BOIB núm. 121 de 31 d'agost de 2013
 Publicació al BOE núm. 218 d'11 de setembre de 2013
 Resolució de la CMAIB per a la caducitat de l'expedient
 Memòria
 Documentació gràfica
 Informe de Sostenibilitat Ambiental
 Projecte Rotonda a la Ma 1c
 Projecte Canalització de la Conca de Sant Andreu
 Estudi Acústic

2) PLA PARCIAL PEGUERA OEST

 - Informe-proposta de regularització de finques al polígon XI Peguera Oest

ESTUDIS DE DETALL

Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA/MG05, Magaluf-Ses Planes
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de juny de 2014
Denegada l'Aprovació Definitiva per la Junta de Govern Local en sessió de 20 d'octubre de 2014
 Documentació escrita i gràfica

DOTACIÓ DE SERVEIS

 UNITATS D'ACTUACIÓ

A) UNITAT D'ACTUACIÓ UPT-4 (PUBLICADO EL 19/10/2018)

1) RECTIFICACIÓ PROJECTE COMPENSACIÓ

  - PROPOSTA

 - BOIB

B) UNITAT D'ACTUACIÓN PG-03

 1) APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ UA/PG03