Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sanciķ per la tala de 24 pins a Cala Vinyes

Dilluns, 5 d'agost de 2019

L'AJUNTAMENT MULTA AMB 31.832 EUROS A CADA UN DELS RESPONSABLES DE LA TALA DE 24 PINS A CALA VINYES I L'OBLIGACIÓ DE REPOSAR EL ARBRAT

Aquesta és la segona sanció que s'imposa a una tala d'arbres a Calvià després que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca hagi obligat a la replantació de 98 pins a Cala Falcó

L'Ajuntament de Calvià proposa una multa de 31.832 euros per als propietaris/promotors de la parcel·la i altres 31.832 euros a la constructora, responsables d'una tala de 24 pins que es va realitzar, a principis d'any, sense els permisos oportuns A un sòl urbà del carrer Goleta de Cala Vinyes, i el restabliment del solar a la seva situació anterior a la tala realitzada sense llicència. Això suposa que els infractors hauran de retirar les restes vegetals abandonats en la parcel·la, així com plantar 24 exemplars de pi (Pinus halepensis) d'entre 30 i 40 cm de perímetre de tronc, abans del 31 de desembre de 2019. Per garantir la reposició total al seu estat original de la zona afectada per la tala, els responsables hauran de dipositar un aval bancari de 24.024 euros, en garantia de la compensació.

Aquesta sanció proposada per l'Ajuntament de Calvià se suma a la resolució dictada recentment per l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en referència a una altra zona de Calvià, a Cala Falcó, en la qual s'ordena la replantació de 98 pins que varen ser talats sense llicència a terrenys qualificats com a sòl rústic protegit.

La normativa municipal considera la tala d'arbres sense llicència com a falta molt greu.

L'Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd i catàleg d'arbres singulars del municipi de Calvià, en el seu article 9, declara obligatòria "l'obtenció de llicència municipal prèvia per a la tala o supressió de qualsevol arbre amb un diàmetre de tronc superior a deu centímetres, mesurat a un metre d'altura, que estigui emplaçat a jardins o espais de titularitat privada situats en zones urbanes del municipi de Calvià".

La tala d'un arbre sense la prèvia autorització municipal (que queda supeditada a compensar la pèrdua o disminució dels elements vegetals), està considerada com una infracció molt greu.

Per la seva banda, la Llei d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) considera com a infracció greu l'incompliment dels actes subjectes a llicència urbanística municipal com "les tales en masses arbòries i vegetació arbustiva, així com arbres aïllats, que siguin objecte de protecció pels instruments del planejament "(Art. 146.1.h), de la LUIB).

Rafel Sedano, tinent de batle de Joventut, Participació Ciutadana, Medi Ambient, Transició Ecològica i Memòria Democràtica, reitera que davant aquest tipus d'infraccions que provoquen un greu dany al medi natural, l'Ajuntament actuarà de forma contundent perquè no quedin impunes.