WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ADJUDICACIONS

Exp 102/17 "Servei de manteniment dels parcs i jardins d'un tram del Passeig Calviá i els nuclis urbans de  Son Ferrer i el Toro, del Térme Municipal de Calvià". Data d'inserció: 08 de gener de 2018

Exp. 122/17 Procediment privat "Pòlissa de l´assegurança dels danys materials de l´Ajuntament de Calvià". Fecha de inserción: 19 de diciembre de 2017 

Exp. 51/17 Procediment negociat "Servei de disseny, maquetació i impressió dels llibres de la col·lecció municipal "Valldargent" del Departament de Cultura de l 'Ajuntament de Calvià". Data d'inserció: 18 de desembre de 2017.

Exp. 111/17 Procediment obert "Servei d'organització, dinamització i execució del Programa Jocs esportius escolars, a les escoles públiques del municipi de Calvià (per lots)". Data d'inserció: 29 de novembre de 2017

Exp. 114/17 Procediment obert "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer"Data d'inserció: 29 de novembre de 2017.

Exp. 68/17 “Subministrament de senyalització vertical i altres elements de contenció i complementaris Data d'inserció: 27 de novembre de 2017.

Exp. 51/17 Procediment negociat "Servei de disseny, maquetació i impressió dels llibres de la col·lecció municipal "Valldargent" del Departament de Cultura de l 'Ajuntament de Calvià". Data d'inserció: 24 de novembre de 2017.

Exp. 75/17 Procediment obert "Servei de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració, subministrament de hardware i virtualització d'escriptoris per l'Ajuntament de Calvià". Data d'inserció: 20 de novembre de 2017

Exp. 35/17 Procediment obert "Obres de condicionament del camí entre Cala Blanca i les platges de Monte de Oro. Costa de la Calma. T.M. de Calvià”. Data d'inserció: 17 de novembre de 2017.

Exp. 84/17 Procediment negociat "Serveis professionals d'Assessoría Jurídica General per l' Ajuntament de Calvià". Data d'inserció: 17 de novembre de 2017.

Exp. 31/17 Procediment obert "Obres corresponents al projecte (fase I) d'ampliació del Passeig Marítim i Millora Paisatgista (Costat Nord) a Santa Ponça, T.M. de Calvià". Data d'inserció: 17 de novembre de 2017.

Exp.107/17 Procediment obert "Obres de remodelació dels carrers Tarongers, Pins i Torà. Peguera." Data d' inserció: 17 de novembre de 2017.

Exp. 112/17 Procediment negociat art. 170.c TRLCSP  "Subministrament de mobiliari, electrodomèstics i il·luminació per a l'equipament de 10 habitatges de titularitat municipal" Data d'inserció: 15 de novembre de 2017.

Exp. 100/17 Procediment negociat "Servei  de màquines de venda automàtica (vending) a instal.lar en les dependències de l'Ajuntament de Calvià. Data d'inserció: 13 de novembre de 2017.

Exp. 53/17 Procediment obert "Obres (per lots) de reordenació de jocs infantils, zones de jardí i de descans a diverses zones del municipi". Data d'inserció: 9 de novembre de 2017

Exp. 108/17 Procediment obert "Obres de remodelació del carrer Galió, fase II. Magaluf". Data d'inserció: 9 de novembre de 2017

Exp. 52/17 Procediment obert "Redacció del Projecte Bàsic i d'execució, direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i execució de les obres del Skateparc a la urbanització Galatzó".. Data d'inserció: 7 de novembre de 2017.

Exp. 82/17  Procediment obert "Servei per a la redacció de diversos projectes técnics pel Ajuntament". Data d'inserció: 6 de novembre de 2017

Exp. 94/17 Procediment obert "Servei d'edició, impressió i distribució d'una publicació informativa municipal periòdica bimestral”. Data d'inserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 85/17 Procediment obert "Subministrament i obres de instal·lació dels punts de recàrrega per a vehícles elèctrics". Data d'inserció: 2 de novembre de 2017

Exp. 93/17 Procediment obert "Servei periodístic per a la realització de la programació d'informatius i d'entreteniment de l'emissora municipal i la redacció, fotografia i maquetació de la revista municipal". Data d'inserció: 31 d'octubre de 2017

Exp. 90/17 Procediment obert "Servei d'ajuda a domicili". Data d'inserció: 10 d'octubre de 2017

Exp.73/17 Procediment obert "Obres de construcció d'un edifici per a la gent gran en Son Ferrer".  Data d'inserció: 10 d'octubre de 2017

Exp. 78/17 Procediment obert "Obres de construcció, subministrament i instal·lació de la supraestructura de casellers plurifamiliars en diverses zones del terme". Data d'inserció: 10 d'octubre de 2017

Exp. 55/17 Procediment obert "Serve tècnic especialitzat en llengua catalana per  reforçar el servei lingüístic municipal". Data d'inserció: 10 d'octubre de 2017

Exp. 58/17 Procediment negociat "Explotació i gestió del bar del camp de futbol de Calvià". Data d'inserció: 10 d'octubre de 2017

Exp. 83/17 Procediment obert "Servei de formació i foment d'activitats musicals que es desenvolupin al municipio". Data d'inserció: 4 d'octubre de 2017

Exp. 95/17 Procediment negociat "Treballs de gasificació de la piscina de Peguera, incloent instal·lació, subministrament i obra". Data d'inserció: 27 de setembre de 2017

Exp. 72/17 Procediment obert "Subministrament, instal·lació i configuració mitjançant renting de la xarxa de radiocomunicació digital FDMA per al Departament de Protecció Civil i emergències de Calvià"

Exp.24/17 Procediment obert "Obres (por lots) de reforç del ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme "LOTE 3. Data d'inserció:8 de setembre de 2017

Exp.24/17 Procediment obert "Obres (por lots) de reforç del ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme "LOTE 1.Data d'inserció: 7 de setembre de 2017  

Exp.24/17 Procediment obert "Obres (per lots) de reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses  zones del terme " LOTE 2. Data d'inserció: 7 de setembre de 2017

Exp. 74/17 Procediment obert "Subministrament de formularis per  a  l'operativitat de la Policia Local de Calvià". Data d'inserció: 25 d'agost de 2017

Exp. 11/17 Procediment obert" Projecte de condicionament del Mirador i reordenació dels jocs infantils del mirador situado enfront de les Illes Malgrats en la confluència de l'Av.Rei Jaume I amb l'Av. Gran Via Penyes Rotges." Data d'inserció: 22 d'agost de 2017

Exp. 7/17 Procediment obert "Obres de condicionament del pas per a vianants al costat de la Gran Via de El Toro (Calvià)". Data d'inserció: 18 d'agost de 2017

Exp. 67/17 Procediment obert "Subministrament d'aglomerat asfàltic per al terraplenament dels carrers públics del terme municipal de Calvià". Data d'inserció: 18 d'agost de 2017 

Exp. 61/17 Procediment obert "Subministrament de Gasóleo C per a les calderes de diferents instal.lacions esportives municipals":Data d'inserció: 4 d'agost de 2017.  RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL

Exp. 39/17 Procediment obert "Explotació i gestió Bar-Cafeteria de la zona deportiva de Son Caliu Nou": Data d'inserció: l'1 d'agost de 2017

Exp 26/17 Procediment obert "Obres de reparació estructural de la  pista de patinatge (skate- park) d' Es Generador". Data d'inserció: 31 de juliol de 2017

Exp. 64/17 Procediment negociat " Organització d'un concert del artista "MELENDI" i d'un solista o grup de joves". Data d'inserció: 31 de juliol de 2017

Exp. 77/17 Procediment negociat "Servei de manteniment dels parcs i jardins públics d'un tram del Passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro". Data d'inserció 27 de juliol de 2017

Exp. 40/17 Procediment Negociat "Subministrament d'un programa de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO)". Data d'inserció: 26 de julioL de 2017

Exp.37/17 Procediment obert " Substitució gespa artificial camp de futbol 11 de poliesportiu de Magaluf". Data d'inserció: 21 de juliol de 2017

 
 

Exp. 15/17 Procediment obert "Obres reforma pluvials de l'Av. del Mar. El Toro".  Data d' inserció: 19 de juliol de 2017

Exp. 32/17 Procediment obert "Manteniment de la pista d'atletisme de Magaluf (Calvià)". Data d'inserció: 18 de juliol de 2017

Exp. 50/17 Procediment obert "Subministrament de rajoles i altres  materials per la reparació en el terme municipal". Data d'inserció: 29 de juny de 2017

Exp. 48/17 Procediment negociat "Servei de realització d'anàlisis clíniques per al personal de l'Ajuntament". Data d'inserció: 29/06/17  

Exp. 9/17 Procediment obert "Obres drenatge de la urbanització Sol de Mallorca-Nord (Fase I)". Data d' inserció: 28 de juny de 2017 

Exp. 30/17 Procediment obert"Subministrament de diverses productes i materials pel funcionament i manteniment de les piscines municipals de Calvià."Data d'inserció:28 de juny de 2017 

Exp. 66/17 Procediment negociat"Servei per la gestió d'un campus esportiu d'estiu-2017".Data d' inserció: 23 de juny de 2017

Exp. 29/17 Procedimient obert "Subministrament de material de lampisteria per  les reparacions de les instal·lacions esportives municipals".  Data de inserció: 22 de juny de 2017 

EXP. 122/16 Procediment obert " Servei de colaboració per la redacció del plan General d'ordenació urbana del terme municipal de Calvià."Data d' inserció: 13 de juny de 2017

Exp. 38/17 Procediment negociat "Servei de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració i virtualització d' escriptoris per a l' Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 12 de juny de 2017

Exp. 8/17 Procediment obert " Obres drenatge i reforç del ferm de la Av Rei Jaume I de Santa Ponça" Data d'inserció: 9 de junyde 2017

Exp. 87/16 Procediment obert "Subministrament de vestuari i equip per a la Policia Local de l'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 5 de juny de 2017

Exp. 44/17 Procediment negociaT "Servei de digitalització de l'arxiu de l'Ajuntament de Calvià (Expedients de llicències d'activitat anys 1997-2012)" Data d'inserció: 1 de juny de 2017

Exp. 41/17 Procediment negociat "Servei per prestar el programa SATE (Servei d'Atenció Turista Estranger) en Magaluf i Peguera" Data d'inserció: 1 de juny de 2017

Exp. 121/16 Procediment obert "Subministrament d'energia elèctrica per a les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 30 de maig de 2017

Exp. 14/17 Procediment obert "Obres de millora de l'eficiència energètica a l'enllumenat públic del terme municipal de Calvià" Data d'inserció: 25 de maig de 2017

Exp. 20/17 Procediment negociat sense publicitat "Servei de col·laboració en matèria d'assessoria jurídica per a la revisió del P.G.O.U. del terme municipal de Calvià"  Data d'inserció: 24 de maig de 2017

Exp. 16/17 Procediment negociat sense publicitat "Servei de enquestes del grau de satisfacció dels turistes (any 2017)" Data d'inserció: 5 de maig de 2017

Exp. 25/17 Procediment obert "Subministrament de material de ferreteria per  la reparació de lesinstal·lacions esportives municipals" Data d'inserció: 3 de maig de 2017

Exp. 13/17 Procediment obert "Obres de reforç de ferm i millora de seguretat al Camí de Son Pillo".  Data d'inserció: 25 d'abril de 2017

Exp. 12/17 Procediment obert "Obres de reforma de pluvials al carrer Ramón de Montcada. Santa Ponça." Data d'inserció: 25 d'abril de 2017

Exp. 5/17 Procediment obert "Contractació d'un servei de socorrisme d'activitats aquàtiques i patrons per a embarcacions de salvament a les platges del municipi de Calvià". Data d' inserció: 24 d'abril de 2017

Exp. 104/16 Procediment obert "Obres de reforç del ferm als carrers de Son Caliu". Data d'inserció: 21 d'abril de 2017

Exp. 2/17 Procediment obert "Servei d'odonto-estomatologia pel personal municipal de l'Ajuntament de Calvià així com els beneficiaris d'aquests, podent-se adherir totes les empreses i organismes municipals". Data d'inserció: 20 d'abril de 2017

Exp. 86/16 Procediment obert "Gestió i explotació del bar del camp de futbol de Son Ferrer, Calvià". Data d'inserció: 7 d'abril de 2017

Exp. 123/16 Procediment obert "Servei d'atenció a ciutadans extrangers del terme municipal de Calvià" Data d'inserció: 6 d'abril de 2017

Exp. 18/17 Procediment negociat sense publicitat de "Lloguler d'un local en Son Ferrer per a situar associacions". Data d'inserció: 29 de març de 2017

Exp. 102/16 Procediment negociat sense publicitat "Servei de manteniment d'una plataforma tecnològica a la web per a la comunicació i rendició de comptes dels compromisos de govern de l'Ajuntament de Calvià". Data d'inserció: 28 de març de 2017.

Exp. 3/17 Procediment obert "Servei per dur a terme la contractació d'un servei de dinamització i informació juvenil de Calvià" Data d'inserció: 24 de març de 2017

Exp. 88/16 Procediment obert "Obres del parc infantil a la zona verda del carrer Salvador Espriu de Peguera" Data d'inserció: 15 de març de 2017

Exp. 100/16 Procediment obert "Licitació de la concessió de l'espai del domini públic per a l'explotació del bar annex al teatre Sa Societat" Data d'inserció: 14 de març de 2017

Exp. 10/17 Procediment negociat "Servei d'organització, dinamització i execució del programa d'esport de vela i piragüisme escolar de l'Ajuntament de Calvià"

Data d'inserció: 10 de març de 2017

Exp. 97/16 Procediment obert "Subministrament de gas natural per a les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 9 de març de 2017

Exp. 89/16 Procediment obert "Servei de gestió, manteniment i dinamització de la Finca Galatzó" Data d'inserció: 28 de febrer de 2017

Exp. 90/16 Procediment negociat "Servei d'avaluació de la qualitat dels serveis públics de l'Ajuntamient de Calvià mitjançant enquests a la ciutadania"

Exp. 118/16 Procediment obert "Acord marc per al subministrament d'equips de protecció individual i material de seguretat laboral per a l'Ajuntament de Calvià i entitats dependents"

Exp. 107/16 Procediment obert "Organització, dinamització i prestació de les activitats aquàtiques i de l'escola esportiva municipal de natació a les piscines municipals de Calvià, Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Santa Ponça i Peguera, així com la prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals de Calvià, Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Santa Ponça i Peguera".

Exp. 120/16 Procediment obert "Servei de transport entre els diferents centres educatius del municipi amb destinació als poliesportius municipals i l'escola de vela"

Exp. 81/16 Procediment obert "Servei d'explotació agrícola, forestal i ramadera de la finca Galatzó"

Exp. 93/16 Procediment negociat "Servei de prevenció extern en l'especialitat de seguretat en el treball de l'Ajuntament de Calvià i l'IMEB"

Exp. 64/16 Procediment obert "Obres per a l'execució del projecte del nou local d'associació de veïns de la Urbanización Galatzó"

Exp. 112/16 Procediment negociat "Servei de transport entre els Instituts d'Ensenyament Secundari i diferents punts del Terme Municipal de Calvià"

Exp. 116/16 Procediment negociat "Adquisició de mobiliari nova Oficina Municipal de Tributs"

Exp. 114/16 Procediment negociat del "Servei de formació teòric-pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals dirigida a col·lectius en risc d'exclusió social"

Exp. 115/16 Procediment negociat de l"Estudi de decoració i subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament de Calvià"

Exp. 82/16 Procediment obert "Servei de suport a la Gestió del Pavelló del parc arqueològic del Puig de Sa Morisca i implementació i seguiment dels conjunts arqueològics i etnogràfics del municipi de Calvià"

Exp. 80/16 Procediment obert "Servei de control del pavelló del parc arqueològic del Puig de Sa Morisca en relació a la conservació preventiva dels béns arqueològics a exposar i a la restauració dels jaciments arqueològics integrats. Seguiment i control dels conjunts arquitectònics i escultòrics d'interès històric artístic del municipi de Calvià"

Exp. 111/16 Procediment negociat "Subministrament vehícle 100% elèctric per al servei de movilitat"

Exp. 63/16 Procediment obert "Subministrament, instal·lació i mantenimnt d'un sistema d'estacionament intel·ligent en diversos aparcaments municipals"

 

Exp. 101/16 Procediment negociat del "Subministrament e instal·lació de sistemes de descalcificació en instal·lacions d'ACS i AFCH en centres esportius municipals"

Exp. 73/16 Procediment obert: "Execució de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 de Son Ferrer"

Exp. 103/16 Procediment obert: "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada d'enllumenat ornamental per a les festes de Nadal 2016"

Exp. 84/16 Procediment negociat: "Obres de rehabilitació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal de Santa Ponça"

Exp. 99/16 Procediment negociat del "Subministrament de material per a la reforma i actualització de l'enllumenat i xarxa de dades de l'oficina municipal del Tributs de Palmanova"

Exp. 98/16 Procediment negociat de les "Obres d'execució d'ampliació i reforma de les oficines municipals de l'ICE"

Exp. 58/16 Procediment negociat: "Servei de col·laboració en matèria de gestió urbanística i sostenibilitat econòmica en la revisió del Pla General de Calvià"

Exp. 91/16 "Subministrament per a l'adaptació de la instal·lació de climatització existent i nou sistema de ventilació de l'oficina municipal de tributs de Palmanova"

Exp. 72/16 Procediment negociat "Obres corresponents a la rehabilitació dels vestuaris del camp de futbol de Calvià"