WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Formalitzacions

Exp 53/17 Procedimient obert: "Obres (per lots) per a la reordenació i millora dels jocs infantils, zones enjardinades y de descans de diverses zones del municipi. Data de inserció: 10 de gener de 2018

Exp 85/17 Procedimient obert: "Contracte per executar els treballs dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics elèctrics incloent subministrament, instal.lacio i obra. Data d'inserció: 10 de gener de 2018.

Exp 68/17 Procedimient obert "Subministrament de senyalització vertical i altres  elements de contenció i complements". Data d'inserció: 09 de gener de  2018

Exp 75/17 Procedimient obert "Servici de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col.laboració, subministraments de hardware i virtualització d'escriptoris para el Ajuntament de Calvià. Data d'inserció: 08 de gener de 2018

Exp. 107/17 Procediment obert "Obres de remodelació dels carrers Tarongers, Pins i Torà. Peguera". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017 

Exp. 111/17 Procediment obert "Servei d'organització, dinamització i execució del programa Jocs Esportius Escolars, a les escoles públiques del municipi de Calvià (per lots)". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017.

Exp. 31/17 Procediment obert "Projecte (fase I) d'ampliació del Passeig Marítim i millora paisatgista  (costa nord) a Santa Ponça T.M. de Calvià". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017

Exp. 82/17 Procediment obert " Servei per a la de redacció de diversos projectes tècnics pel Ajuntament" Data de inserció: 11 de desembre de 2017

Exp. 112/17 Procedimient negociat art. 170.c TRLCSP "Subministrament de mobiliari, electrodoméstics, i il.luminació per a l'equipament de 10 habitatges de titularitat municipal". Data d'inserció: 11 de desembre de 2017.

Exp. 114/17 Procediment obert "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer" Data d'inserció: 05 de desembre de 2017.

Exp 83/17 Procediment obert “Servei de formació i foment de les activitats musicals que es desenvolupen al municipi de Calvià” Data d'inserció: 01 de desembre de 2017

Exp. 100/17 Procediment obert "Màquines de venda automàtica (vending) a instal·lar en les dependències del Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 29 de novembre de 2017

Exp. 94/17 Procediment obert "Servei d'edició, impressió i distribució d'una publicació informativa municipal periòdica bimensual". Data d'inserció: 23 de novembre de 2017

Exp. 84/17 Procediment negociat "Serveis professionals d'Assessoria Jurídica General a l'Ajuntament". Data d'inserció: 23 de novembre de 2017

Exp. 93/17 Procediment obert "Servei periodístic per a la realització de la programació d'informatius i d'entreteniment de l'emissora municipal i la redacció, fotografia i maquetació de la revista municipal".  Data d'inserció: 22 de novembre de 2017.

Exp. 90/17 Procediment obert "Servei d'ajuda a domicili". Data d'inserció: 22 de novembre de 2017

Exp. 35/17 Procediment obert "Obres de condicionament del camí entre Cala Blanca i les platges de Monte de Oro. Costa de la Calma. T.M. de Calvià". Data d'inserció: 22 de novembre de 2017

Exp. 108/17 Procediment obert "Obres de remodelació del carrer Galeón, fase II. Magaluf” Data d'inserció: 22 de novembre de 2017.

Exp. 73/17 Procediment obert " Obres de construcció d'un edifici per a gent gran a Son Ferrer". Data d'nserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 78/17 Procediment obert "Obres de construcció, subministrament e instal·lació de la supraestructura de casellers plurifamiliares en diverses zones del terme". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017. 

 Exp. 72/17 Procediment obert "Subministrament, instal·lació i configuració mitjançant renting de la xarxa de radiocomunicació digital FDMA per al Departament de Protecció Civil i Emergències de Calvià". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 58/17 Procediment obert "Explotació i gestió del bar del camp de fútbol de Calvià". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 3" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 2" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 1" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

 Exp. 55/17 Procedimiento abierto "Servicio técnico especializado en lengua catalana para reforzar el servicio lingüístico municipal". Fecha de inserción: 20 de octubre de 2017

Exp. 95/17 Procediment negociat "Treballs de gasificació de la piscina de Peguera, incloent instal·lació, subministrament i obra"  Data d'inserció: 19 d'octubre de 2017

Exp 11/17 Procediment obert " Execució d'obres a realitzar al parc-mirador situat enfront de les Illes Malgrats en la confluéncia de l'Avda. Rei Jaume I amb l'Avda. Gran Via Penyes Rotges".  Data d'inserció: 20 de setembre de 2017

Exp. 74/17 Procediment obert "Subministrament de formularis per a l'operativitat de la Policia Local de Calvià". Data d'inserció: 20 de setembre de 2017

Exp. 61/17 Procediment obert"Subministrament de Gasóleo C per a les calderes de diverses instal.lacions esportives municipals".Data d'inserció: 29 d'agost de 2017

Exp.67/17 Procediment obert"Subministrament d'aglomera asfàltic pel bacheo de les Vies Públiques del Terme municipal de Calvià"Data d'inserció: 29 d'agosto de 2017

Exp. 51/17 Procediment negociat sense publicitat."Servei de disseny, maquetació e impressió dels llibres de la col.lecció municipal "Valldargent" del Departament de Cultura de l 'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció : 29 d'agost de 2017

Exp. 7/17 Procediment obert "Obres condicionament del pas per a vianants al costat de la Gran  Via de El Toro (Calvià)" Data d'inserció : 29 d' agost de 2017

Exp. 39/17 Procediment obert  "Explotació i gestió del Bar-Cafeteria de la zona esportiva de Son Caliu Nou"  Data d'inserció: 11 d'agost de 2017

Exp. 26/17 Procediment obert "Obres de reparació estructural del parc de patinatge (Skate-Park) de l'edifici municipal d'Es Generador" Data d'inserció: 9 d'agost de 2017

Exp. 40/17 Procediment negociat "Subministrament d'un programa de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO)". Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

EXP. 37/17 Procediment obert  "Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 del Poliesportiu de Magaluf". Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

Exp.50/17 Procedimento obert "Subministrament de rajoles i altres materials per a reparacions del terme municipal de Calvià". Data d'inserció: 3 d'agost de 2017  

Exp. 15/17 Procediment obert "Obres reforma pluvials de la Avda del Mar el Toro". Data d'insercin: 3 d'agost de 2017

Exp. 32/17 Procediment obert"Manteniment de la Pista d'Atletisme de Magaluf (Calvià)". Data d' inserció: l'1 d'agost de 2017

Exp. 64/17 Procediment negociat." Organització d'un concert de l'artista "MELENDI" i un solista o grup de joves": Data d' inserció: 31 de juliol de 2017 

Exp. 77/17 Procediment negociat: "Servei de manteniment dels parcs i jardins publics d'un tram del Passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro". Data d'inserció: 27 de juliol de 2017

Exp. 9/17 Procediment obert "Obres de drenatge de la urbanització Sol de Mallorca-Nord (fase I). Data d'inserció: 14 de juliol de 2017 

Exp. 48/17 Procediment negociat "Servei de realització de anàlisis clíniques per al personal de l'Ajuntament". Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 30/17 Procediment obert "Subministrament de diversos productes i materials pel funcionament i manteniment de les piscines municipals de Calvià". Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 38/17 Procediment negociat "Servei de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració i virtualització d'escriptoris per a l'Ajuntament de Calvià". Fecha de inserción : 13 de julio de 2017

Exp. 29/17 Procediment obert "Subministrament de material de lampisteria per les reparacions de les instal·lacions esportives municipals".  Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 8/17 Procediment obert "Obres drenatge i reforç de ferm de l'Avinguda Rei Jaume I de Santa Ponça.  Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 87/16 Procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació: "Subministrament de vestuari i equip per a la Policía Local del Ajuntament de Calvià". Data d' inserció 13 de juliol de 2017

Exp. 122/16 Procediment obert "Servei de col.laboració per a la redacció del Pla General d' ordenació urbana del terme municipal de Calvià". Data d' inserció 13 de juliol de 2017 

Exp. 66/17 Procediment negociat "Servei  per a la gestió de un campus esportiu d'estiu-2017". Data d'inserció 13 de juliol de 2017

Exp. 121/16 Procediment obert "Subministrament d'energia elèctrica per a les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Calvià" . Data d'inserció: 12 de juliol de 2017

Exp. 44/17 Procediment negociat "Servei de digitalitzación de l'arxiu de l'Ayuntamient de Calvià (Expedients de llicència de activitats anys 1997-2012): Data d' inserció 7 de juliol de 2017

 Exp. 14/17 Procediment obert "Obra millora de l'eficiència energètica en l'enllumenament públic del terme municipal de Calviá" Data d' inserció: 7 de juliol de 2017

Exp. 20/17 Procediment negociat"Servei de col.laboració en matèria de assessoria jurídica per a la revisió del PGOU del terme municipal de Calvià" Data d'inserció: 7 de juliol de 2017

Exp. 41/17 Procediment negociat "Servei per prestar el programa SATE (Servei d'Atenció Turista Estranger) a  Magaluf i Peguera" Data d'inserció: 12 de juny de 2017

Exp. 5/17 Procediment obert "Contractació d'un servei de socorrisme d'activitats aquàtiques i patrons per a embarcacions de salvament a les platges del municipi de Calvià" Data d' inserció: 9 de juny de 2017

Exp. 102/16 Procediment negociat "Servei de manteniment d'una plataforma tecnològica en web per a la comunicació i rendició de comptes dels compromisos de govern de l'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 25 de maig de 2017

Exp. 18/17 Procediment negociat "Lloguer dun local en Son Ferrer per a situar associacions"

Exp. 16/17 Procediment negociat "Servei d'enquestes del grau de satisfacció dels turistes (any 2017)"

Exp. 13/17 Procediment obert "Obres de reforç de ferm i millora de seguretat en Camí de Son Pillo"

Exp. 25/17 Procediment obert "Subministrament material de ferreteria per a la reparació de les IIDD municipals"

Exp. 2/17 Procediment obert "Servei d'odonto-estomatologia per al personal municipal de l'Ajuntament de Calvià així como els beneficiaris d'aquests, podent-se adherir totes les empreses i organismes municipals"

Exp. 123/16 Procediment obert "Servei d'atenció a ciutadans estrangers del terme municipal de Calvià"

Exp. 86/16 Procediment obert "Gestió i explotació del bar del camp de futbol de Son Ferrer, Calvià"

Exp. 104/16 Procediment obert "Obres de reforç de ferm als carrers de Son Caliu"

Exp. 12/17 Procediment obert "Obres de reforma de pluvials al carrer Ramón de Montcada, Santa Ponça"

Exp. 3/17 Procediment obert "Servei  de dinamització i informació juvenil de Calvià"

Exp. 97/16 Procediment obert "Subministrament de gas natural per a les instal·lacions mmunicipals de l'Ajuntament de Calvià"

Exp. 100/16 Procediment obert "Licitació de la concessió de l'espai de domini públic per a la explotació del bar annex al teatre Sa Societat"

Exp. 10/17 Procediment negociat "Servei d' organització, dinamització i execució del programa d'esport de vela i piragüisme escolar de l'Ajuntament de Calvià"

Exp. 89/16 Procediment obert "Servei de gestió, manteniment i dinamització de la Finca Galatzó"

Exp. 88/16 Procediment obert "Obres del parc infantil a la zona verda del carrer Salvador Espriu de Peguera"

Exp. 107/16 Procediment obert "Organització, dinamització i prestació de les activitats acuàtiques i de l'escola deportiva municipal de natació ales piscines municipals de Calvià; Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Santa Ponça i Peguera, així com la prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals de Calvià, Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Santa Ponça i Peguera"

Exp. 120/16 Procediment obert "Servei de transport entre els diferents centres educatius del municipi amb destinació als poliesportius municipals i l'escola de vela"

EXP. 118/16 Procediment obert "Acord marc per al subministrament d'equips de protecció individual i material de seguretat laboral per a l' Ajuntament de Calvià i entitats depenents"

EXP. 90/16 Procediment negociat "Servei d'avaluació de la qualitat dels serveis públics de l'Ajuntament de Calvià mitjançant enquestes a la ciutadania

Exp. 81/16 Procediment obert "Servei d'explotació agrícola, forestal i ramadera de la finca Galatzó"

Exp. 64/16 Procediment obert "Obres per a l'execució del projecte del nou local d'associació dels veïns de la Urbanització Galatzó"

Exp. 116/16 Procediment negociat "Adquisició de mobiliari nova Oficina Municipal de Tributs"

Exp. 115/16 Procediment negociat "Estudi de decoració i Subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament de Calvià"

Exp. 114/16 Procediment negociat "Servei de formació teòric-pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals dirigida a colectius en risc d'exclusió social"

Exp. 112/16 Procediment negociat "Servei de transport entre els Instituts d'Ensenyament Secundari i diferents punts del Terme Municipal de Calvià"

Exp. 111/16 Procediment negociat "Subministrament vehicle 100% elèctric per al servei de mobilitat"

Exp. 105/16 Procediment obert "Sistema Informàtic de Recaudació de Tributs de l'Ajuntament de Calvià"

Exp. 101/16 Procediment negociat "Subministrament i instal·lació de sistemes de descalcificació en instal·lacions d'ACS i AFCH a centres esportius municipals"

Exp. 93/16 Procediment negociat "Servei de prevenció extern en l'especialitat de seguretat en el treball de l'Ajuntament de Calvià i l'IMEB"

Exp. 82/16 Procediment obert "Servei de suport a la Gestió del Pavellón del parc arqueològico del Puig de Sa Morisca i implementació i seguiment dels conjunts arqueològics i etnogràfics del municipi de Calvià"

 

Exp. 80/16 Procediment obert "Servei de control del pavelló del parc  arqueològic del Puig de Sa Morisca en relació a la conservació preventiva dels béns arqueològics a exposar i a la restauració dels jacimients arqueològicos integrats. Seguiment i control dels conjunts arquitectònics i escultòrics d'interès històric artístic del municipi de Calvià"

Exp. 63/16 Procediment obert "Subministrament, instal·lació i manteniment d'un sistema d'estacionament intel·ligent en diversos aparcaments municipals"

Exp. 99/16 Procediment negociat "Subministrament de material per a la reforma i actualització de la il·luminació i xarxa de dades de l'oficina municipal de tributs de Palmanova"

Exp. 84/16 Procediment negociat "Obres corresponents a la rehabilitació dels vestuaris del Poliesportiu de Santa Ponça"

Exp. 73/16 Procediment obert "Execució de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 de Son Ferrer"

Exp. 58/16 Procediment negociat: "Servei de col·laboració en matèria de gestió urbanística i sostenibilitat econòmica en la revisió del Pla General de Calvià"

Exp. 98/16 Procediment negociat de les "Obres d'execució d'ampliació i reforma de les oficines municipals de l'ICE"

Exp. 91/16 Procediment negociat "Subministrament per a la adaptació de la instal·lació de la climatització existent i nou sistema de ventilació en la oficina municipal de tributs de Palmanova"

Exp. 103/16 "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat ornamental per a les festes de Nadal 2016"

Exp. 74/16 "Servei de revestiment intern de les canalitzacions d'acer AFCH i ACS de diverses instal·lacions esportives"

Exp. 72/16 "Obres corresponents a la rehabilitació dels vestuaris del camp de futbol de Calvià"

Exp. 52/16 "Servei per a la realització d'un vol digital GSD09 de zones urbanes del Terme Municipal de Calvià"

Exp. 42/16 "Prestació dels serveis postals al Ajuntament de Calvià" - LOT 1

Exp. 42/16 "Prestació dels serveis postals al Ajuntament de Calvià" - LOT 2

Exp. 71/16 "Servei de transport regular d'ús especial, entre diferents punts del terme municipal de Calvià i els centres universitaris de la UIB i viceversa"

Exp. 65/16 "Servei de disseny, planificació i execució de l'Agenda Local 21 Escolar dels cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018"

Exp. 60/16 "Servei d' atenció social,