Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Urbanisme

El Departament d'Urbanisme té la missió de contribuir a un desenvolupament equilibrat del territori, amb una adequada estructuració de l'espai i una planificació dels nuclis de població. Tot això amb una gestió responsable dels recursos naturals, de la protecció del medi ambient, de la conservació, rehabilitació i restauració d'edificis amb l'objectiu últim de possibilitar un desenvolupament socioeconòmic equilibrat que millori la qualitat i el nivell de vida de la població. 

Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, Batle núm 1. 07184. Calvià
Telèfon: 971 139 105
Fax: 971 139 154

Serveis que gestiona

A) CATÀLEG DE SERVEIS

Índex proposta catàleg 2020
Llicència urbanística 2020
Modificació llicència urbanística 2020
Pròrroga llicència urbanística 2020
Canvi de titularitat llicència urbanística 2020
Llicència primera ocupació final d'obra 2020
Comunicació prèvia 2020

    - Model sol.licitud de comunicació prèvia

Informació urbanística 2020
Certificat antiguitat cèdula habitabilitat 2020
Modificació de parcel·lari 2020
Planejament urbanístic 2020
Declaració d'interès general 2020
Expedient de legalització 2020
Certificat innecessarietat llicència parcel·lació 2020
Certificat antiguitat registre de la propietat 2020

Còpia expedients i expedició documents

B) MÉS INFORMACIÓ

PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ A L'HORARI ESTABLERT CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PER RENOUS I VIBRACIONS, CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA  (BOIB 75 de 7 de maig de 2020)

Informació pública expedients

Còpies expedients 2016 

ZONES MADURES

REVISIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA

UNITAT D'ACTUACIÓ UA/PG-09 (PUBLICAT 27/10/2017)

APROBACIÓ DEFINITIVA DELS ESTAUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ