Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Urbanisme

El Departament d'Urbanisme té la missió de contribuir a un desenvolupament equilibrat del territori, amb una adequada estructuració de l'espai i una planificació dels nuclis de població. Tot això amb una gestió responsable dels recursos naturals, de la protecció del medi ambient, de la conservació, rehabilitació i restauració d'edificis amb l'objectiu últim de possibilitar un desenvolupament socioeconòmic equilibrat que millori la qualitat i el nivell de vida de la població. 

Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, Batle núm 1. 07184. Calvià
Telèfon: 971 139 105
Fax: 971 139 154

Serveis que gestiona

A) CATÀLEG DE SERVEIS

Índex proposta catàleg 2021
Llicència urbanística 2021
Modificació llicència urbanística 2021
Pròrroga llicència urbanística 2021
Canvi de titularitat llicència urbanística 2021
Llicència primera ocupació final d'obra 2021
Comunicació prèvia 2021

    - Model sol.licitud de comunicació prèvia

Informació urbanística 2021
Certificat antiguitat cèdula habitabilitat 2021
Modificació de parcel·lari 2021
Planejament urbanístic 2021
Declaració d'interès general 2021
Expedient de legalització 2021
Certificat innecessarietat llicència parcel·lació 2021
Certificat antiguitat registre de la propietat 2021

Còpia expedients i expedició documents

B) MÉS INFORMACIÓ

PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ A L'HORARI ESTABLERT CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PER RENOUS I VIBRACIONS, CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA  (BOIB 75 de 7 de maig de 2020)

Informació pública expedients

Còpies expedients 2016 

ZONES MADURES

REVISIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA

UNITAT D'ACTUACIÓ UA/PG-09 (PUBLICAT 27/10/2017)

APROBACIÓ DEFINITIVA DELS ESTAUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ