Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Urbanisme

El Departament d'Urbanisme té la missió de contribuir a un desenvolupament equilibrat del territori, amb una adequada estructuració de l'espai i una planificació dels nuclis de població. Tot això amb una gestió responsable dels recursos naturals, de la protecció del medi ambient, de la conservació, rehabilitació i restauració d'edificis amb l'objectiu últim de possibilitar un desenvolupament socioeconòmic equilibrat que millori la qualitat i el nivell de vida de la població. 

Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, Batle núm 1. 07184. Calvià
Telèfon: 971 139 105
Fax: 971 139 154

Serveis que gestiona

A) CATÀLEG DE SERVEIS

Índex proposta catàleg 2018
Llicència urbanística 2018
Modificació llicència urbanística 2018
Pròrroga llicència urbanística 2018
Canvi de titularitat llicència urbanística 2018
Llicència primera ocupació final d'obra 2018
Comunicació prèvia 2018

    - Model sol.licitud de comunicaciò prèvia

Informació urbanística 2018
Certificat antiguitat cèdula habitabilitat 2018
Modificació de parcel·lari 2018
Planejament urbanístic 2018
Declaració d'interès general 2018
Expedient de legalització 2018
Certificat innecessarietat llicència parcel·lació 2018
Certificat antiguitat registre de la propietat 2018

Copia expedients i expedició documents

B) MÉS INFORMACIÓ

PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ A L'HORARI ESTABLERT CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA PER RENOUS I VIBRACIONS, CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA  (BOIB 75 de 7 de maig de 2020)

Informació pública expedients

Còpies expedients 2016 

ZONES MADURES

REVISIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA

UNITAT D'ACTUACIÓ UA/PG-09 (PUBLICAT 27/10/2017)

APROBACIÓ DEFINITIVA DELS ESTAUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ