WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

PRESSUPOSTS

EXP. 3/18 " SERVEI DE DOCÈNCIA PER A LA IMPARTICIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES D'ANGLÈS DEL 2018".  NOTA ACLARIDORA

EXP. 2/18 "OBRES DE REMODELACIÓ DELS JOCS INFANTILS DE CAPDELLÀ, CALVIÀ.

EXP. 1/18 "OBRES DE DOTACIÓ DE SERVEIS D'ELECTRICITAT, TELECOMUNICACIONS, AIGUA POTABLE I AIGÜES RESIDUALS DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ ARQUEOLÒGIC DE NA MORISCA."

EXP. 138/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES".DESISTIT

EXP. 137/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA MÀQUINA REFREDADORA  AL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU DE PEGUERA."

EXP. 136/17 "SERVEI  DE TREBALL COMUNITARI A L'ÀMBIT DELS DRETS DE LA INFÀNCIA"

EXP. 135/17 "CONTRACTACIÓ D'UN ESTUDI PER A LA REGENERACIÓ I MILLORA DEL TEIXIT  COMERCIAL DE CALVIÀ".

EXP. 134/17 "CONTRACTACIÓ MIXTA D'UNA OBRA PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BARANA A LA REDONA NÚM. 5 DE LA CARRETERA D'ANDRATX, SON CALIU, CALVIÀ".

EXP. 133/17 " CONTRATACIÓ DE LES ATRACCIONS I MONITORS DE L'ESDEVENIMENT NEULA PARC 2017".

EXP. 132/17 "ADQUISICIÓ D'ÁRBRES PELS  AGRICULTORS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ".

 EXP 131/17 "SUBMINISTRAMENT D' ADOB ECOLÒGIC, COMPLEX 15-15-15, SULFAT AMÒNIC I SUPERFOSFAT DE CAL, DESTINATS A AGRICULTORS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ"

EXP. 130/17 "SERVEI PER  DUR A TERME LA REVISIÓ PARCIAL DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS DE CALVIÀ."

EXP. 128/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA FUSTERIA DELS LOCALS DE TERCERA EDAT DE CALVIÀ"

EXP. 125/17 "CONTRACTACIÓ PER A L'ELABORACIÓ DE PLANS OPERATIUS D'EMERGENCIA"

EXP. 124/17 "SUBMINISTRAMENT LEDS PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'IFOC EN SON FERRER I PALMANOVA"

EXP. 123/17 "CONTRACTE D' ATRACCIONS I DEL SERVEI DE MONITORS DE L'ESDEVENIMENT NEULA PARC 2017"

Exp. 122/17 "CONTRACTACIÓ DE 3 CARROSSES PER A LA CAVALCADA DE REIS MUNICIPAL 2018"

EXP. 121/17"SERVEI DE SUPORT AL MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS DEL IFOC"

EXP. 120/17 "SUBMINISTRAMENT DE TAULES, CADIRES I CARPES".ADJUDICAT

EXP. 119/17  "SERVEI DE TRANSPORT REGULAR D'ÚS ESPECIAL ENTRE INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI I DIFERENTS PUNTS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ I VICEVERSA". ADJUDICAT

EXP. 116/17 "CONTRATACIÓN DE UN PORTAL WEB DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ"

EXP. 115/17 "IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL SOFWARE PARTICIPA CALVIÀ"

EXP. 114/17 "OBRA DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ENLLUMENAT PÚBLIC A CALVIÀ”". ADJUDICAT

EXP. 112/17 "OBRA DE REORDENACIÓ D'EMBORNALS  AL PASSEIG DE ILLETES". ADJUDICAT.

EXP. 110/17 "SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE COMUNICACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ. ADJUDICAT

EXP. 109/17 "ADQUISICIÓ D' UN VEHICLE ELÈCTRIC". ADJUDICAT

EXP. 108/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA FUSTERIA DELS LOCALS DE LA TERCERA EDAT DE CALVIÀ" DESERT

EXP. 107/17 "SERVEIS SANITARIS EXTRAHOSPITALARIS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS O PARTICIPATS PER L'ICE"

EXP. 106/17 "LLOGUER D' UN CAMIÓ AMB CISTELLA". ADJUDICAT.

EXP. 105/17 "SERVEI DE GESTIÓ DELS CURSOS A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓ ON-LINE DEL IFOC". ADJUDICAT.

EXP. 102/17 "OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DELS PERALTS DE LA CORBAS DE CAS PINER A AVINGUDA MALLORCA (CALVIÀ)". ADJUDICAT

EXP. 101/17 "SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRIERES I PERSIANES A L'EDIFICI PRINCIPAL DE LES CASES DE GALATZÓ". ADJUDICAT.

EXP. 100/17"SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA LOCALS DE LA TERCERA EDAT" DESERT

EXP. 99/17 "OBRES PROJECTE  D'ELECTRIFICACIÓ SES CASES DE GALATZÓ". ADJUDICAT

EXP. 97/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CINC MÀQUINES CLIMATITZADORES AMB BOMBA DE CALOR PER A INSTAL·LACIONS DE L'IFOC A SON FERRER". ADJUDICAT

EXP. 96/17 "SERVEI PER A L'ORGANITZACIÓ DE LES I JORNADES DE COMUNICACIÓ DES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMNET DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 95/17 "SUBMINISTRAMENT DE COLUMNES, BÀCULS I LLUMINÀRIES" ADJUDICAT

EXP. 92/17 "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'OFICINA DE MANTENIMENT EN SES QUARTERADES"  ADJUDICAT

EXP. 91/17 "SERVEI DE SUBMINISTRAMENT MUNTATGE, CONTROL I DESMUNTATGE DE L'ESCENARI I EQUIPS DE SO I LLUM DE LES FESTES DEL REI EN JAUME" ADJUDICAT

EXP. 90/17 "SERVEI D'IMPRESSIÓ DELS FULLETS I CARTELLS DE LES FESTES DEL REI EN JAUME 2017"

"SERVEI DE BAR/BARS PER  A LES FESTES DE "SANT JAUME" DE CALVIÀ VILA, 2017" 

EXP. 89/17 "SUMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PEL IFOC" ADJUDICAT

EXP. 87/17 "OBRA D'INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS DE FUSTA EN PLATGES  DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 83/17 "SERVEI D'ORGANITZACIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL A LES FESTES DEL REI EN JAUME 2017". ADJUDICAT

EXP. 82/17 "OBRES DE REFORMA INTERIOR DE L'ANTIGA SEU DE RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ"  ADJUDICAT

EXP. 79/17 "SUBMINISTRAMENT DE MONÒLITS D'INFORMACIÓ A LES DIFERENTS PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, TEMPORADA 2017" ADJUDICAT

EXP. 77/17 "OBRA PER A LA MILLORA DEL DRENATGE SUBTERRANI AL PUNT BAIX DE LA ZONA VERDA SITUADA AL CARRER VIA DE LA CORNISA, SANTA PONÇA" ADJUDICAT

EXP. 74/17 "OBRA PER A LA RESTAURACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL DEL MOLí DE SANTA PONÇA" ADJUDICAT

EXP. 73/17 "SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LAMPISTERIA, FERRETERIA I CONSTRUCCIÓ PER ALS PROJECTES MIXTS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ"  NOTA ACLARIDORA  ADJUDICAT

EXP. 72/17 "OBRA PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CIVIL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EN C/SAN JOSEP, COSTA D'EN BLANES, CALVIÀ"

EXP 71/17 "SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE SEGON SEGUIMENT 2017 Q ICTE A LES PLATGES DEL MUNICIPI, PER L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, SEGONS LA NORMA UNE 187001 PLATGES" ADJUDICAT

EXP. 70/17 "SUBMINISTRAMENT DE 25 ORDINADORS AMB ELS SEUS RESPECTIUS TECLATS I RATOLINS, 30 MONITORS I 2 IMPRESSORES LÀSER BLANC/NEGRE PER AL IFOC"   ADJUDICAT

EXP. 68/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TENDALS A LA GOSSERA MUNICIPAL I A L'EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPALS DE PALMANOVA, CALVIÀ"  ADJUDICAT

EXP. 67/17 "SUBMINISTRAMENT DE 3 DIPÒSITS I 3 EQUIPS DE PRESSIÓ PER AL CAMP DE FUTBOL DE SON FERRER, POLIESPORTIU SANTA PONÇA, I PAVELLÓ IES SON FERRER". DESISTIMENT

EXP. 66/17 "SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ EN TEMES D'HABITATGE HABITUAL DIRIGIT A LA POBLACIÓ EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL". ADJUDICAT

EXP. 65/17 " SERVEI D'EMISSIÓ DE REBUTS DE TRIBUTS PER A LA CAMPANYA 2017" NOTA ACLARIDORA ADJUDICAT

EXP. 64/17 "SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LA NIT DE FOC DE LES FESTES DE SANT JAUME 2017, A CALVIÀ VILA" ADJUDICAT

EXP. 62/17 " SERVEI PER A DUR A TERME ACTIVITATS INFANTILS ALS CENTRES CULTURALS" ADJUDICAT

EXP. 61/17 "SUBMINISTRAMENT DE MONÒLITS D'INFORMACIÓ A LES DIFERENTS PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, TEMPORADA 2017" DESISTIMENT

EXP. 60/17 "OBRA PER AL REVESTIMENT DE 4 FANALS SITUATS A LA PLATJA DE MAGALUF, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 59/17 "SUMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE SEGURETAT A L'EDIFICI MUNICIPAL "L'INTERCANVIADOR" A PALMANOVA" ADJUDICAT

EXP. 58/17 "OBRA DE REORDENACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE LA CASA CONSISTORIAL" ADJUDICAT

EXP. 56/17 "SUBMINISTRAMENT D'IMPRESSIÓ DE CARTELLERIA DE DIFERENTS PLATGES AL MUNICIPI DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 55/17 "SERVEI DE SUPORT DE TREBALLS DE MANTENIMENT ORDINARI A LA PISTA D'ATLETISME DE CALVIÀ (MAGALUF)" ADJUDICAT

EXP 54/17 "SUBMINISTRAMENT DE XARXES DE FONS A CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS" NOTA ACLARIDORA II NOTA ACLARIDORA ADJUDICAT

EXP 51/17 "SUBMINISTRAMENT D'UN JOC INFANTIL" 

EXP. 49/17 "OBRA DE REPARACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS CASES FINCA PÚBLICA GALATZÒ" ADJUDICAT

EXP. 48/17 "SUBMINISTRAMENT DE 2 LLICÈNCIES SQL SERVER 2016 I 4 DISCOS DURS PER A L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 47/17 "SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 46/17 "OBRES (PER LOTS) D'INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ DE DUES PASSAREL·LES DE FUSTA EN DIVERSES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL" ADJUDICAT

EXP. 45/17 "SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIA D'ÚS PER A UN PROJECTE DE APP DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT A CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 44/17 "SUBMINISTRAMENT DE MASTELERS I BANDERES PER A DIFERENTS PLATGES DEL MUNICIPI DE CALVIÀ, TEMPORADA 2017" NOTA ACLARIDORA ADJUDICADO

EXP. 43/17 "SERVEI DE RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE FITXERS PER LA SEVA POSTERIOR IMPRESSIÓ (DOCUMENTS, SOBRES I ACUSAMENTS DE REBUT), MANIPULACIÓ, ENSOBRAT I PREPARACIÓ PEL SEU ENVIAMENT" ADJUDICAT

EXP. 41/17 "OBRA DE PROTECCIÓ DE TALÚS I RAPARACIÓ DEL PAS DE VIANANTS A PORTALS NOUS" ADJUDICAT

EXP. 40/17 "SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS DE REANIMACIÓ DE L' ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA" ADJUDICAT

EXP. 39/17 "CONSTRUCCIÓ DE DOS GEGANTS" ADJUDICAT

EXPT. 38/17 "SUBMINISTRAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC PEL SOTRAGUEIG DE LES VIES PÚBLIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ" DESISTIMENT

EXP. 37/17 "OBRA DE MILLORA DE ZONES DE PAS DE VIANANTS A DIVERSES ZONES DEL TERME DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 36/17 "OBRA DEL MUR CONTENCIÓ PATI COL·LEGI XALOC DEL TERME DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 35/17 "OBRA D'ACREIXENTAMENT DE LA ZONA SECA DE LA PLATJA DE SANTA PONÇA" ADJUDICAT

EXP. 34/17 " SUMINISTRE DE 100 ORDINADORS REMANUFACTURATS O DE SEGONA MÀ PER  L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 31/17 "OBRES PER A L'IMPULSIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DELS BANYS DE LA PLATJA DE MAGALLUF" ADJUDICAT

EXP. 30/17 "OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DEL MAGATZEM DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 29/17 "SERVEI PEL DESENVOLUPAMENT DE LA WEB MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" DESISTIMENT

EXP. 26/17 "SERVEI DE DOCÈNCIA DE LES ACCIONS FORMATIVES D'ANGLÉS PEL 2017 DE L' IFOC" ADJUDICAT

EXP. 25/17 "OBRA D'EXECUCIÓ XARXA DE REG DEL CAMP DE FUTBOL DE SON FERRER" ADJUDICAT

EXP. 24/17 "SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ABALISAMENT A LES PLATGES DE CALVIÀ, TEMPORADA 2017" ADJUDICAT

EXP. 23/17 "OBRA D'ACTUACIÓ EN VORERA Av. NOTARI ALEMANY" ADJUDICAT

EXP. 22/17 "OBRA PER A LA RETIRADA I REPOSICIÓ DEL CUBREMURO DE LA MURALLETA DEL PASSEIG MARÍTIM DE PALMANOVA, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 21/17 "OBRA PEL TRASDOSADO MURETES DE PEDRA A LA PLATJA DE MAGALLUF, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 20/17 "OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN JOC INFANTIL AL CARRER OCELL PARADIS, SON FERRER (CALVIÀ)" ADJUDICAT

EXP. 19/17 "SERVEI DE DOCÈNCIA PER A LA IMPARTICIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA DE RUS: ATENCIÓ Al PÚBLIC (HOTT04EXP)". ADJUDICAT

EXP. 18/17 "SUBMINISTRAMENT D'UNA FOTOCOPIADORA DE PLÀNOLS PER Al SERVEI DE VIES I OBRES DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ". ADJUDICAT

EXP. 17/17 "SERVEI DE DOCÈNCIA PER A LES ACCIONS FORMATIVES DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE 'SERVEIS DE RESTAURANT' HOTR0608". ADJUDICAT

EXP. 16/17 "SERVEI DE SUPORT PER A LA DINAMITZACIÓ DE PROGRAMES DE SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI" ADJUDICAT

EXP. 15/17 "SERVEI DE DOCÈNCIA DE LES ACCIONS FORMATIVES D'ANGLÉS PEL 2017 DE L'IFOC". DESERT.

EXP. 14/17 "SERVEI DE RENTAT DE COTXES DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT D'ANDRATX" DESERT

EXP. 13/17 "SUBMINISTRAMENT D' ELEMENTS DE DUTXES PER A VESTUARIS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES". ADJUDICAT

EXP. 11/17 "SERVEI DE SEGURETAT DE L'EDIFICI MUNICIPAL "EL INTERCANVIADOR" DE PALMANOVA." ADJUDICAT

EXP. 10/17 "OBRA PER A l'ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE L'ESCALA SITUADA A la ZONA VERDA PÚBLICA ENTRE ELS CARRERS FALCÓ I BELL PUIG DE CAS CATALÀ, DE CALVIÀ". ADJUDICAT

EXP. 9/17 "SUBMINISTRAMENT D'UNA FOTOCOPIADORA DE PLÀNOLS PEL SERVEI DE VIES I OBRES" DESISTIMENT

EXP. 8/17 "SERVEI DE LLOGUER I MUNTATGE D'UNA CARPA PER SA RUA 2017" ADJUDICAT

EXP. 5/17 "CONTRACTE D'OBRES DE LA REFORMA DEL LOCAL DEL SERVEI DE PLANEJAMENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 4/17 "CONTRACTE DE SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ  I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE CUES I CITA PRÈVIA PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ" ADJUDICAT

EXP. 1/17 " OBRA D' EXECUCIÓ D'UNA SOLERA DE FORMIGÓ AL POLIESPORTIU DE MAGALUF" ADJUDICAT

EXP. 160/16 "SERVEI D'IMPRESSIÓ DE FULLETS I PÒSTERS DE LES ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2017"

EXP. 159/16 "DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI D'ATENCIÓ A CIUTADANS ESTRANGERS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 157/16 "SUBMINISTRAMENT DE BOIES D'ABALISAMENT PER A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE CALVIÀ"" ADJUDICAT

EXP. 156/16 "SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE TURISME PER A l'ÀREA DE LITORAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 153/16 "LLOGUER I MUNTATGE D'UNA CARPA PER SA RUA 2017" DESERT

EXP. 147/16 "OBRES PER A LA REFORMA DEL NOU LOCAL DEL SERVEI DE PLANEJAMENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

 EXP. 143/16 "EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR-CAFETERIA DE LA ZONA ESPORTIVA DE SON CALIU NOU" ADJUDICAT

EXP. 146/16 "OBRA D'ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DE L'OFICINA DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 145/16 "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER A l'OFICINA DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 144/16 "EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL DE SON FERRER""

EXP. 142/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT NECESSARI PER A UN ESTUDI DE RADI I UN ESTUDI D'ENREGISTRAMENT DE VÍDEO, A LA SALA MULTIMÈDIA DE LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE L'EQUIPAMENT JUVENIL ÉS GENERADOR".

EXP. 141/16 "OBRA DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC DE 9 LOCALS D'ASSAIG I D'UNA SALA COM A SALA MULTIMÈDIA EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE L'EQUIPAMENT JUVENIL ÉS GENERADOR".A

EXP. 140/16 "SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER A LA CABANYA DE OVÍ I CAPRÍ DESTINATS A RAMADERS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ"  ADJUDICAT

EXP. 139/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS EN DORMITORIS PER A DOTZE HABITATGES"

EXP. 138/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE CUINA I ELECTRODOMÈSTICS PER A SIS VIVENDES MUNICIPALS" ADJUDICAT

EXP. 137/16 "BASES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA DINAMITZACIÓ DE LA ZONA DE PALMANOVA DURANT EL PERÍODE DE NADAL 2016/17."

EXP. 136/16 "OBRA DE PINTAT I SANEJAT DE FANALS EN MAL ESTAT DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 134/16 "SUBMINISTRAMENT D' UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS INCLINADA PEL IFOC DE SON FERRER" ADJUDICAT

EXP. 133/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA ELECTRÒNICA Al CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL PUIG DE NA MORISCA (SANTA PONÇA).  ADJUDICAT

EXP. 132/16 "SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE LES ATRACCIONS I MONITORS PEL NEULA PARC" ADJUDICAT

EXP. 130/16 "SERVEI DE DISSENY DEL PROJECTE, LA COORDINACIÓ/ORGANITZACIÓ I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LA 1ª FIRA D'OCUPACIÓ DE CALVIÀ 2017" ADJUDICAT

EXP. 131/16 "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE L'OFICINA DE PLANEJAMENT  DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ"  NOTA ACLARIDORA ADJUDICAT

EXP. 129/16 ""SERVEI DE MANTENIMENT PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS INDEPENDENTS DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT" ADJUDICAT

EXP. 128/16 "SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL ORNAMENTAL PER A LA BRIGADA DE JARDINERIA DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP.127/16 "SERVEI DE REPARACIÓ I POLIMENT DE LA PISTA DE PATINATGE DEL POLIESPORTIU DE SANTA PONÇA" ADJUDICAT

EXP. 126/16 "SERVEI DE SUPORT PER A LA DINAMITZACIÓ DE PROGRAMES DE SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI" DESERT. NOU TERMINI.

EXP. 125/16 "SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DELS EXPEDIENTS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ Y RECAUDACIÓ"NOTA ACLARIDORA

 EXP. 124/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓ DE PALMANOVA, CALVIÀ"  ADJUDICAT

EXP. 123/16 "ADEQUACIÓ DE L'OFFICE DE L'OFICINA DE RECAUDACIÓ DE PALMANOVA, CALVIÀ"DESERT. NOU TERMINI. ADJUDICAT

EXP. 121/16 "SERVEI DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT AS-BUILT I PLA D'USOS DE L'EDIFICI DEL BESCANVIADOR (PALMANOVA, CALVIÀ)" ADJUDICAT

EXP. 119/16 "SERVEI DE DISSENY I EDICIÓ DE MATERIAL PER A LA INTERPRETACIÓ I DIFUSIÓ D'ITINERARIS NATURALS I CULTURALS PEL MUNICIPI DE CALVIÀ". ADJUDICAT

EXP. 120/16 "OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESIBILITAT A L' APARCAMENT DE LA UBS DE PALMANOVA" NOU TERMINI

EXP. 118/16 "SUBMINISTRAMENT D'ABONAMENT ECOLÒGIC COMPLEX 15-15-15, SULFAT AMÒNIC I UREA, DESTINATS A AGRICULTORS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ". ADJUDICAT

EXP. 117/16 "SERVEI TÈCNIC ESPECIALITZAT EN LLENGUA CATALANA PER A REFORÇAR EL SERVEI LINGÜÍSTIC MUNICIPAL" ADJUDICAT

EXP. 116/16 ""OBRES PER A LA DOTACIÓ DE CAPA DE RODADURA AL CARRER COLL DE N'ESTEVE D'ÉS CAPDELLÀ I PER A LA DOTACIÓ DE DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL A l'ESPLANADA DE LA ZONA D'APARCAMENT DEL CEIP DE GALATZÓ D'ÉS CAPDELLÀ" ADJUDICAT

EXP. 115/16 ""CONTRACTACIÓ D'UN ESTUDI DIAGNÒSTIC, UN CATÀLEG DE PROCEDIMENTS I SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, I UNES FITXES BÀSIQUES DE PROCEDIMENTS" ADJUDICAT

EXP. 114/16 "SUBMINISTRAMENT DE QUATRE-CENTS CINQUANTA BÚSTIES CONCENTRADES PLURIDOMICILIARIS" ADJUDICAT

EXP. 112/16 "SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESARI PEL AJARDINAMENT DE LA PARCEL·LA DE L' OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE L' AJUNTAMENT DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 111/16 "OBRA D' IMPERMEABILITZACIÓ DELS RÀFECS DE LA FAÇANA DEL CEIP SES QUARTERADES, DE CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 110/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERS MOBILIARI PEL IFOC" ADJUDICAT

EXP. 109/16 "SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE TURISME PER A LA POLICIA LOCAL" ADJUDICAT

EXP. 108/16 "SERVEI DE REPARACIÓ Y POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE CÀMARES DE SANTA PONÇA Y PEGUERA INSTAL·LADES EN LA VÍA PÚBLICA" AMPLIACIÓ TERMINI ADJUDICAT

EXP. 105/16 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA ENJARDINADA EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL DE L'EQUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR" ADJUDICAT

EXP. 104/16 "SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE GALA PER A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ". ADJUDICAT

EXP. 103/16 "SERVEI D'ELABORACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN EL MUNICIPI DE CALVIÀ".

EXP. 102/16 "SERVEI DE COORDINACIÓ DE LES TROBADES DEL PROGRAMA"TEA TIME CHAT" ADJUDICAT

EXP. 101/16 "SERVEI DE DOCÈNCIA PER A LES ACCIONS FORMATIVES DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D'ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS Y CENTRES DE JARDINERIA" ADJUDICAT

EXP. 100/16 "OBRAS PER ALS TREBALLS D'ESTABILITZACIÓ DEL FRONT COSTA ESFONDRAT PER SOCAVACIÓ, MITJANÇANT CONSOLIDACIÓ DEL PENYA-SEGAT, ENTRE LES CALES DE PORT PORTALS I MARINELAND" ADJUDICAT

EXP. 99/16 "OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REDUCTORS DE VELOCITAD EN EL T.M. DE CALVIÀ 2016" ADJUDICAT

EXP. 98/16 "REDACCIÓ DEL PROYECTE DE CONSTRUCCIÓ DE DOTACIÓ DE PLUVIALS DE L'AVINGUDA DEL MAR, EL TORO, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 97/16 "REDACCIÓ DEL PROYECTE DE CONSTRUCCIÓ DE DOTACIÓ DE PLUVIALS DEL CARRER RAMÓN DE MONTCADA, SANTA PONÇA, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 96/16 "INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS DE FUSTA EN LA OFICINA DE RECAPTACIÓ DE PALMANOVA, CALVIÀ" ADJUDICAT

EXP. 92/16 "ADEQUACIÓ DEL FALS SOSTRE DE L'OFICINA DE RECAPATACIÓ DE PALMANOVA, CALVIÁ" ADJUDICAT

  HISTÒRIC PRESSUPOSTS