Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ANTONIO GARCÍA MOLES

 REGIDOR DEL PSIB-PSOE. TINENT DE BATLE DE TURISME, COMERÇ I URBANISME. REGIDOR DELEGAT DE LA ZONA DE EL TORO del 15 de juny de 2015 fins el 5 de febrer de 2018 
Com a tinent de batle ha estat responsable dels següents Serveis: Urbanisme (plans urbanístics, gestió urbanística, ordenació del territori, patrimoni històric), Llicències d’obres, Agenda Local 21, Món Rural, Medi ambient (serveis ambientals, control de plagues), Canera municipal, Comerç (promoció i gestió del comerç), Platges i Litoral, Oficina d’Habitatge (execució integral de plans municipals d’habitatge i d’àrees de rehabilitació integrada), Turisme i oficines municipals de Turisme.

Biografia
Va néixer a Granada (Ventas de Huelma) el 12 d’octubre de 1953.

És professor d’educació secundària, especialitat d’hoteleria i turisme. Títol superior en turisme i màster universitari en direcció i planificació del turisme. Té formació especialitzada en formació i actualització d’equips directius i recursos humans i en coordinació d’equips de treball.

La seva trajectòria professional, iniciada l’any 1968, es dirigeix a l’acompliment de responsabilitats en el sector de l’hoteleria i el turisme. La seva activitat docent, com a mestre de taller de pràctiques d’hoteleria i turisme, es desenvolupa entre els anys 1978 i 1985. A partir d’aquesta data, i fins al moment actual, exerceix com a professor d’ensenyament secundari, especialitat d’hoteleria i turisme. Va ser director de l’IES Juníper Serra des d’octubre de 1988 a juny de 1999.

 Va ser director provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) des d’octubre de 2004 a març de 2012.

En l’Administració local, de l’any 1999 al 2003, va ser tinent de batle de Desenvolupament Econòmic i Recursos Humans de l’Ajuntament de Calvià i president de la Llar de Calvià. De 2003 a 2007, regidor en aquesta mateixa Administració. 

El Sr. Antonio García Moles va presentar escrit renunciat a l'acta de regidor, renúncia de la qual es va assabentar la corporació plenària en sessió de data 5 de febrer de 2018. Després de la renúncia del Sr. García Moles per Resolució de Batia de data 6 de febrer de 2018, es va modificar la Resolució de Batlia de data 9 de febrer de 2017 i es varen delegar les atribucions en l'àmbit dels serveis de Platges i Litoral al Sr. Andrés Serra Martínez, i les atribucions en l'àmbit de l'Oficina d'Habitatge a la Sra. Natividad Francés Gárate.

  • Declaració inicial de béns patrimonials (.pdf)
  • Declaració inicial d'activitats privades (.pdf)
  • Declaració final de béns patrimonials (.pdf)
  • Declaració final d'activitats privades (.pdf)

Agenda L'agenda pública institucional d'Antonio Garcia està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals. A partir del dia 5 de febrer de 2018 aquesta agenda no actualitzarà la informació.