Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Les competències i funcions de l'Ajuntament de Calvià queden determinades, bàsicament, en els articles 7, 25, 26 i 27 de la Llei reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

A més, la normativa bàsica aplicable a les administracions locals és:

A nivell de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

A nivell local, l'Ajuntament de Calvià disposa d'un Reglament organitzatiu propi, el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, aprovat el 23 de febrer de 2017 (BOIB 32 de 16 de març de 2017), modificat el 16 de juliol de 2021 (BOIB 119 de 2 de setembre de 2021). 

 

Les competències i funcions dels ents dependents, participats i descentralitzats, queden regulades en els respectius estatuts de constitució:

ORGANISMES AUTÒNOMSInstitut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) i Oficina Municipal de Tributs de Calvià (OMT).

SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALSCalvià 2000, SALimpiezas Costa de Calvià, SA i la Llar de Calvià, SA

ORGANISMES DESCONCENTRATSInstitut Calviner d'Esports (ICE)Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) i Sa Societat.

FUNDACIONSFundació Calvià 2004

 

Pàgina actualitzada 2022-03-09