Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Reconeixement de Compatibilitat

  • RESOLUCIONS D'AUTORITZACIÓ O RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT QUE AFECTEN ELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS, CALVIÀ 2000 SA, LLAR DE CALVIÀ SA

D'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen, ha de sol·licitar una autorització de compatibilitat si vol exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat.

Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats públics de l'Ajuntament de Calvià, l’IMEB, Calvià 2000 i la Llar de Calvià són les següents:

  • Ajuntament de Calvià (pdf)
  • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB). Actualment no en té cap.
  • Oficina Municipal de Tributs (OMT). Actualment no en té cap.
  • Calvià 2000, SA. (pdf)
  • Llar de Calvià, SA. Document no disponible.

Pàgina actualitzada 2018-06-29