WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Declaracions d'Alts Cārrecs

DECLARACIONS ANUALS DE BÉNS I ACTIVITATS EN ELS TERMES PREVISTS EN LA LLEI, DELS ALTS CÀRRECS (FUNCIONARIS, EVENTUALS, ALTA DIRECCIÓ) DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I ENTS DEPENDENTS O PARTICIPATS

Com s'estableix en el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials.

Aquestes declaracions s'incorporaran al Registre d'Interessos constituït per:

 1. Declaracions de causes de possible incompatibilitat i registre d'activitats.
 2. Registre de béns patrimonials.

Aquests registres seran custodiats pel Secretari de la Corporació.

El dia 29 d'octubre de 2015 es va aprovar per unanimitat en el Ple (veure'n acta) la modificació del document necessari per a la realització de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la modificació del model per efectuar la declaració dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb l'objectiu d'aclarir-ne el contingut i facilitar la publicitat prevista en la legislació de transparència. Aquestes declaracions s'aniran publicant en el Portal de Transparència, una vegada diligenciades pel secretari de la Corporació. Tota la informació publicada compleix el que especifica el R.D. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Personal eventual

 • ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ (Cap gabinet batlia)
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BALLESTA (Director general serveis generals i seguretat) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • ANA PÉREZ CASTILLO (Directora general de desenvolupament social i equitat) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • MARCOS PECOS QUINTANS (Director general d'esports i esdeveniments esportius) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JOSÉ FRANCISCO GIMÉNEZ SÁNCHEZ (Director general de participació ciutadana i joventut) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • CARLOS MUÑOZ TORO (Responsable de cultura) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • ALICIA GARCÍA SÁNCHEZ (Responsable protocol, actes i esdeveniments) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 •  PILAR CALATAYUD SALVADÓ (Responsable premsa) 
  Declaracions béns patrimonials inicial .pdf  Complementària .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • DOLINA REYNOLDS (Responsable ciutadans estrangers) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • GUILLEM CAPÓ PALOU (Responsable comerç i activitats) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JUAN RECASENS OLIVER (Responsable medi ambient i benestar animal) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • LUISA ZIAN SÁNCHEZ (Responsable coordinació batlia) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf

Personal alta direcció

 • CECILIA VALLS CABOT (Gerent IMEB) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • M JOSÉ SUASI AMENGUAL (Gerent Llar de Calvià) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • DARIO ESPALLARGAS LLABRÉS (Gerent IFOC) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • SONIA MORAGUES BOTEY (Gerent Calvià 2000 i Limpiezas Costa Calvià) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JOAN AMENGUAL REINÉS (Gerent ICE) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • JAIME FAR JIMÉNEZ (Director Oficina Tributs) 
  Declaracions béns patrimonials  .pdf   Declaracions activitats privades  .pdf

Gerent municipal, directors generals i funcionaris tècnics no eventuals

 • JUAN MESQUIDA FERRANDO (Director general projectes estratègics i turisme) 
  Declaracions béns patrimonials. No publicada. Declaracions activitats privades. No publicada.
 • JAUME CARBONERO MALBERTI (Director general urbanisme, habitatge i medi ambient) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • JAIME TOVAR JOVER (Director general transparència i innovació) Baixa 30 de juny de 2017.
  Declaracions inicial béns patrimonials .pdf Declaracions inicial activitats privades .pdf
  Declaracions final béns patrimonials .pdf Declaracions final activitats privades .pdf
 • MIGUEL ÁNGEL SAGRERA CLOTA (Coordinador tèc. mobilitat, vies i obres i manteniment) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • JAVIER MONTEJO FUENTES (Director general d'inspeccions, infraccions i activitats) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • CRISTÓBAL MILÁN MATEU (Gerent municipal) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.

Pàgina actualitzada 08/23/2017