Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Declaracions d'Alts Cārrecs

 • DECLARACIONS ANUALS DE BÉNS I ACTIVITATS EN ELS TERMES PREVISTS EN LA LLEI, DELS ALTS CÀRRECS (FUNCIONARIS, EVENTUALS, ALTA DIRECCIÓ) DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I ENTS DEPENDENTS O PARTICIPATS

Com s'estableix en el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials.

Aquestes declaracions s'incorporaran al Registre d'Interessos constituït per:

 1. Declaracions de causes de possible incompatibilitat i registre d'activitats.
 2. Registre de béns patrimonials.

Aquests registres seran custodiats pel Secretari de la Corporació.

El dia 29 d'octubre de 2015 es va aprovar per unanimitat en el Ple (veure'n acta) la modificació del document necessari per a la realització de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la modificació del model per efectuar la declaració dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb l'objectiu d'aclarir-ne el contingut i facilitar la publicitat prevista en la legislació de transparència. Aquestes declaracions s'aniran publicant en el Portal de Transparència, una vegada diligenciades pel secretari de la Corporació. Tota la informació publicada compleix el que especifica el R.D. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Personal eventual

 • ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ (Cap gabinet batlia)
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BALLESTA (Director general serveis generals i seguretat) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • ANA PÉREZ CASTILLO (Directora general de desenvolupament social i equitat) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JUAN RECASENS OLIVER (Director general de participació ciutadana i joventut) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JAVIER PASCUET DE LA RIVA (Director general de turisme, comerç i litoral)
  Declaracions béns patrimonials No disponible Declaracions activitats privades No disponible
 • CARLOS MUÑOZ TORO (Responsable de cultura) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • ALICIA GARCÍA SÁNCHEZ (Responsable protocol, actes i esdeveniments) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • PILAR CALATAYUD SALVADÓ (Responsable premsa) 
  Declaracions béns patrimonials inicial .pdf  Complementària .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • DOLINA REYNOLDS (Responsable ciutadans estrangers) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • GUILLEM CAPÓ PALOU (Responsable comerç i activitats) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • LUISA ZIAN SÁNCHEZ (Responsable coordinació batlia) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf

JOSÉ FRANCISCO GIMÉNEZ SÁNCHEZ (Director general de participació ciutadana i joventut) 
Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
En data 28 de febrer de 2018, va cessar com a director general de PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT

JUAN RECASENS OLIVER (Responsable medi ambient i benestar animal) 
Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
En data 9 de març de 2018,  va cessar com a responsable de MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL.

MARCOS PECOS QUINTANS (Director general d'esports i esdeveniments esportius) 
Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
En data 22 de febrer de 2018,  va prendre possessió del càrrec de regidor de la corporació i per Resolució de Batlia de dia 23 de febrer ha estat nomenat tinent de batle.

Personal alta direcció

 • CECILIA VALLS CABOT (Gerent IMEB) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BLASCO (Gerent Llar de Calvià, SA)
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • DARIO ESPALLARGAS LLABRÉS (Gerent IFOC) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • SONIA MORAGUES BOTEY (Gerent Calvià 2000 i Limpiezas Costa Calvià) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • JOAN AMENGUAL REINÉS (Gerent ICE) 
  Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
 • ELENA MONTEJO FUENTES (Directora Oficina Municipal de Tributs)
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.

M JOSÉ SUASI AMENGUAL (Gerent Llar de Calvià) 
Declaracions béns patrimonials .pdf Declaracions activitats privades .pdf
En data 22 d'octubre de 2017, va renunciar al càrrec de gerent DE LLAR DE CALVIÀ.

JAIME FAR JIMÉNEZ (Director Oficina Tributs) 
Declaracions béns patrimonials  .pdf   Declaracions activitats privades  .pdf
En data 15 de gener de 2018, va renunciar al càrrec de director de l'OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE CALVIÀ.

Gerent municipal, directors generals i funcionaris tècnics no eventuals

 • JAUME CARBONERO MALBERTI (Director general urbanisme, habitatge i medi ambient) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • JAVIER MONTEJO FUENTES (Director general d'inspeccions, infraccions i activitats) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • CRISTÓBAL MILÁN MATEU (Gerent municipal) 
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
 • ROSA PATRICIA FRANCO MARTÍ (Directora tècnica de mobilitat, vies i obres i manteniment)
  Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.

JAIME TOVAR JOVER (Director general transparència i innovació) 
Declaracions inicial béns patrimonials .pdf Declaracions inicial activitats privades .pdf
Declaracions final béns patrimonials .pdf Declaracions final activitats privades .pdf
En data 30 de juny de 2017, va renunciar al càrrec de DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ.

MIGUEL ÁNGEL SAGRERA CLOTA (Coordinador tèc. mobilitat, vies i obres i manteniment) 
Declaracions béns patrimonials. No disponible. Declaracions activitats privades. No disponible.
En data 16 d'octubre de 2017, va renunciar al càrrec de coordinador tècnic de MOBILITAT, VIES I OBRES I MANTENIMENT.

JUAN MESQUIDA FERRANDO (Director general de turisme, comerç i litoral) 
Declaracions béns patrimonials. No publicada. Declaracions activitats privades. No publicada.
En data 6 de juliol de 2018, va renunciar al càrrec de DIRECTOR GENERAL DE TURISME, COMERÇ I LITORAL

Pàgina actualitzada 2019-01-02