Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Consulta pública prèvia

Segons allò que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Tràmits oberts.

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament, estableix en el seu punt primer que "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries ".

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini de la consulta i el mitjà per fer les aportacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

En tramitació.

Tràmits tancats.