Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

PLA TRIBUTARI PERSONALITZAT DE PAGAMENT

 

SOL·LICITUD DE PLA TRIBUTARI PERSONALITZAT DE PAGAMENT. La nova ordenança municipal de recaptació (Publicada al BOIB nº176 de 25 de desembre de 2021), estableix un PLA TRIBUTARI PERSONALITZAT DE PAGAMENT dels tributs i ingressos de dret públic, incloses les prestacions públiques patrimonials no tributàries (recollida i tractament escombraries), en el qual els ciutadans i persones jurídiques podran fraccionar el pagament dels seus impostos en mensualitats de gener a novembre -o les que es designin expressament- en quotes mínimes de 5 euros, i sempre que almenys la meitat del deute tributari total quedi satisfet en l'últim dia d'agost. Les condicions i requisits per a acollir-se al pla es poden veure en el document informatiu adjunt.

 Condicions Pagament Fraccionat Condicions de pagament pla tributari (Document informatiu)

La SOL·LICITUD podra realitzar-se per algun dels següents mitjans:

1.- Si disposa de certificat de signatura electrònica i / o està obligat a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu segons es recull en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de presentar la SOL·LICITUD com a document annex a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l’Estat. 
2.- Si no disposa de certificat de signatura electrònica i no és una entitat obligada a la tramitació per mitjans electrònics, pot remetre la seva SOL·LICITUD per correu electrònic dirigit a: recaudacion@calvia.com .
3.- Per compareixença personal a l'Oficina Municipal de Tributs amb cita prèvia o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'Ajuntament de Calvià us ofereix la possibilitat de pagar els imposts i les taxes a través d'Internet, fent ús de la carpeta ciutadana o tramitant el pagament amb targeta bancària en seu electrònica, a través de la banca electrònica de diferents entitats, o en les entitats bancàries i caixes col·laboradores (en l'oficina o en els caixers automàtics) o sol·licitant cita prèvia per ser atès en l'oficina municipal de tributs i pagar amb targeta bancària.

OPCIÓ 1.  A TRAVÉS D'INTERNET FENT ÚS DE LA CARPETA CIUTADANA

Podeu accedir a la Carpeta Ciutadana per veure els vostres imposts utilitzant un certificat digital o bé un usuari i contrasenya. Si desitjau un usuari i contrasenya per accedir-hi podeu donar-vos d'alta presencialment a l'Ajuntament mostrant un document identificatiu.  Quan una persona usuària accedeix a la Carpeta ciutadana amb certificat digital, pot entrar dins de la seva zona personal que és la zona privada on podrà consultar l'estat dels seus tràmits, sol·licitar certificats, realitzar tràmits, etc.

Els contribuents donats d'alta a la Carpeta ciutadana, hauran de realitzar el pagament a través d'aquesta Carpeta. L'Ajuntament no els ha de remetre les corresponents rebuts en la carta informativa que els enviï, encara que sí una relació dels tributs que es trobin pendents de pagament.

OPCIÓ 2. A TRAVÉS D'INTERNET EN SEU ELECTRÒNICA

És l'adreça electrònica que l'Ajuntament de Calvià posa a la disposició de la ciutadania, la titularitat de la qual, gestió i administració li correspon de forma directa en l'exercici de les seves competències. El pagament d'impostos és un dels procediments que pot realitzar-se en seu electrònica. Necessitarà per a això identificar l'avís de pagament, identificar-se com a subjecte passiu i introduir les dades del codi de barres. El pagament per seu electrònica es realitza amb targeta bancària. Entrau a la pàgina de pagament amb targeta i emplenau les dades que us sol·licitin i que veureu consignades a la part inferior del vostre avís de pagament.

 

OPCIÓ 3. A TRAVÉS DE LA BANCA ELECTRÒNICA DE DIFERENTS ENTITATS
La banca electrònica és un servei telemàtic prestat per les entitats financeres que té com a missió permetre als seus clients realitzar operacions i transaccions amb els seus productes en temps real de forma autònoma, independent, segura i ràpida. Si és client d'un d'aquests bancs o caixes, pot accedir al pagament a través dels enllaços habilitats a aquesta fi. Emplenau les dades que us sol·licitin i que veureu consignades a la part inferior del vostre avís de pagament.                       

OPCIÓ 4. EN ENTITATS BANCÀRIES I CAIXES COL·LABORADORES

En les entitats col·laboradores següents en què no cal tenir compte obert: Banco Popular Español, Banca March, Banc de Santander, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA), Deutsche Bank, Bankia, Caixabank, Banc Sabadell Atlántico, Colonya- Caixa Pollença i Cajamar - Caixa Rural SCC.

El pagament podrà fer-ho en els caixers automàtics habilitats a aquest efecte en aquestes entitats, mitjançant el codi de barres que figura en l'imprès o en l'oficina en els punts d'informació personalitzada o caixa.

 

 OPCIÓ 5. DE FORMA PRESENCIAL EN L'OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS AMB CITA PRÈVIA 

 En l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià (Ctra. Calvià-Palmanova, nº40), únicament mitjançant targeta de crèdit i dèbit. No s'admet el pagament de deutes en metàl·lic. L'atenció a oficina per a aquells contribuents que ho necessitin, es farà únicament entre les 9:00 i les 14:00 hores mitjançant cita prèvia. La cita es pot sol·licitar per internet a l'adreça: Cita Prèvia Oficina Municipal de Tributs

S'atendrà sense cita prèvia únicament entre les 09:00 i les 12:00 hores.

TRÀMITS DESTACATS:

  • Sol·licitud de domiciliació de tributs municipals. Si voleu domiciliar el pagament dels vostres rebuts del pròxim exercici trobareu el formulari aquí. Heu de presentar aquest document signat per correu electrònic (recaudacion@calvia.com); en l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06. Adreça: Ctra. Calvià-Palmanova, 40 - 07181 Palmanova. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h, en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià (C/ Julià Bujosa Sans, batle, nº 1. Calvià) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o en seu electrònica per Registre Electrònic General.

Formulari Pagament Fraccionat  Formulari domiciliació bancària

Per qualsevol dubte i per ajudar a realitzar els tràmits l'Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans i ciutadanes, a més, l'Oficina digital d'atenció a la ciutadania Digi Calvià, un servei d'acompanyament per a tràmits en línia, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 h, i a què es pot accedir a través de el telèfon 871 510 091, mitjançant el correu electrònic digi@calvia.com, o mitjançant el servei Crida'm al qual es pot accedir mitjançant aquest ENLLAÇ

Per a més informació

Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.com