Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

MARCOS PECOS QUINTANS

REGIDOR DEL PSIB-PSOE.
Segon tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics
Regidor delegat de les zones de El Toro i Urbanització Galatzó

Contacte: mpecos@calvia.com

FUNCIONS: D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de Transparència, Innovació, Informàtica i Noves Tecnologies, Contractació i Serveis Econòmics.

Queden sota la dependència directa: Serveis de transparència, organització i qualitat; Innovació a l'administració; Informàtica i noves eecnologies: - Informàtica municipals - Serveis tecnològics municipals - Comunicacions; Serveis econòmics: Intervenció i Tresoreria; Hisenda: Gestió pressupostària i comptable, rendes i exaccions municipals; Serveis d'aprovisionament i contractació.

ATENCIÓ ZONES:  

Mòbil: 673982772
Cita prèvia:  de dilluns a divendres, de 9 a 14h, al telèfon 971139101.
 
El Toro
Fins el 30 /11 Dimecres de 18h a 20h El Toro (Centre Cultural, Pl. Migdia, 3)
A partir de l'1/12 Dimecres de 17h a 19h El Toro (Centre Cultural, Pl. Migdia, 3) 
 
Urb. Galatzó
Dimarts de 17h a 19h Urb. Galatzó (Pl. Francisca Revert)  

DADES BIOGRÀFIQUES: accedir a la informació.

RETRIBUCIÓ: 56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada febrer 2021 pel Departament de Personal: 57.120€.

DECLARACIONS:
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Podeu accedir des d’aquest vincle.

AGENDA PÚBLICA: L'agenda pública institucional de Marcos Pecos està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, però no totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.

Pàgina actualitzada 2022-03-16