Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

MARC LÓPEZ EXPÓSITO

REGIDOR DEL PSIB-PSOE 
Sisè tinent de batle delegat d'urbanisme, comerç i activitats. Regidor delegat de les zones de Magaluf, Torrenova, Sol de Mallorca i Cala Vinyes.

Contacte: mlopeze@calvia.com 

FUNCIONS: D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit d'Urbanisme, Planetjament, Comerç, Activitats, Infraccions, Sancions i Patrimoni.

Queden sota la seva dependència directa: Serveis d'urbanisme: plans urbanístics, gestió urbanística, ordenació del territori, patrimoni històric; Serveis de llicències d'obres; Serveis de comerç: promoció i gestió del comerç; Servei d'infraccions i sancions; Serveis d'activitats: llicències obertura d'establiments i activitats classificades.

ATENCIÓ ZONES: Poliesportiu de Magaluf. Avinguda de les Palmeres, núm. 23. Dimarts de 16 a 18 hores. Per a concertar cita prèvia pot fer-ho per telèfon al 677114539, per correu electrònic mlopeze@calvia.com, o de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores en el telèfon 971139101.

DADES BIOGRÀFIQUES: accedir a la informació

RETRIBUCIÓ: 56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada febrer 2021 pel Departament de Personal: 57.120€.

DECLARACIONS:
Declaració inicial de béns patrimonials .pdf 
Declaració inicial d'activitats privades .pdf  

AGENDA PÚBLICA L'agenda pública institucional de Marc López està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  

Pàgina actualitzada 2021-02-03