Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajuts rehabilitaciķ

SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ PER A OBRES DE NOVA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS EN EDIFICIS D'HABITATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ 2022

Bases i convocatòria
Resum procediment sol·licitud
Sol·licitud (termini de presentació fins 22/02/2023 a les 23:59h)


SUBVENCIÓ PER A REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES EN EL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ. CONVOCATÒRIA 2022 (TANCADA)

Qualificació provisional Ajudes Rehabilitació 2022

Ampliació de Crèdit pressupostari establert a les bases reguladores i la convocatoria  

Requeriment esmena de deficiències ajudes rehabilitació 2022 (data de finalització per esmenar fins 03/10/22  a les 23:59 h)

Bases i convocatòria
Resum procediment sol·licitud
Sol·licitud (termini de presentació fins 05/07/2022 a les 23:59h)

 ORDENANÇA MUNICIPAL PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS, HABITATGES I LOCALS COMERCIALS EN EL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ. INFORMACIÓ GENERAL.

EXPOSICIÓ  A INFORMACIÓ PÚBLICA de l'aprovació inicial de la modificació dels articles 7, 8 i 25 de l'Ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià (Boib 131, 15 d'octubre de 2016), publicada el 3 de desembre de 2022, a la secció d'anuncis corresponent del Butlletí Oficial de les Illes Balears Núm. 157 i a la web de l'Ajuntament de l'acord d'aprovació inicial, pel termini mínim de trenta dies, en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. (Finalització del termini: 19 de gener de 2023)

Ordenança 

 

Més informació: 
Telèfon: 971 699 900  Fax: 971139137
Telèfon centraleta: 971 139 100
habitatge@calvia.com

 

Convocatòries anteriors: 2018, 2019, 2021

 pàgina actualitzada: 22/12/2022