Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol·licitud d'accés a informació

1. Què és l'accés a la informació pública?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes que preveu l’article 105.b) de la Constitució espanyola.

S’entenen per informació pública, en aquest context, els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l’Ajuntament de Calvià i dels seus ens dependents i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització, són el marc normatiu aplicable a Calvià.

 

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública.

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

8. Altres dades d'interès

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?