Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol·licitud d'accés a informació

1. Què és l'accés a la informació pública?

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública.

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

 7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

Les resolucions dictades per l'Ajuntament en matèria d'accés a la informació pública es poden recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposició de la reclamació potestativa. En aquest cas, les reclamacions s'han de fer arribar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al qual les persones afectades poden dirigir les reclamacions amb caràcter previ a la via judicial contenciosa administrativa, emplenant aquest formulari de reclamació.

Podeu presentar el formulari de reclamació davant el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de les maneres següents:

  • per correu electrònic a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
  • Per correu postal, enviant una carta a c/ José Abascal, 2 - 5ª Planta. 28003. Madrid
  • Presencialment en un registre públic (adreçat al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) o a la seu de l'organisme C/ José Abascal, 2 - 5ª Planta. 28003 Madrid

Si teniu dubtes, podeu contactar amb la unitat d'atenció a la ciutadania del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: telèfons 912733311 i 912733308.

8. Altres dades d'interès

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?