Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

SOLˇLICITUD DE LLICČNCIA PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE PUBLICITAT

Procediment:
El procediment a seguir és el següent:

A) Presentació d'instàncies en el Registre General (Ajuntament de Calvià, C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1, 07184, Calvià, Mallorca, Illes Balears) o per qualsevol dels altres mitjans establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Administració general de l'Estat, Govern de les Illes Balears, altres ajuntaments amb conveni, correus i ambaixades i consolats d'Espanya a l'estranger), juntament amb tota la documentació que l'Ordenança

de publicitat estableixi com a preceptiva (tant amb caràcter general com específic segons el tipus de publicitat) i el pagament de taxes, que ha de comprendre, per llicència concedida:

1. La tramitació de l'expedient administratiu per a la concessió de la llicència. Import de la taxa: 162,50 euros.

2. L'emissió del corresponent justificant a manera de carnet. En cas de pèrdua o duplicat del carnet, s'ha d'abonar la mateixa quantitat. Import de la taxa: 6 euros.

El termini de presentació de documentació per a les llicències de publicitat dinàmica és obert durant tot l'any. El fet de presentar la solˇlicitud a través del registre no autoritza l'exercici de l'activitat de publicitat dinàmica fins que no s'obtengui la corresponent llicència.

B) Comprovació de la documentació rebuda i tramitació del corresponent expedient.

C) Finalització, lliurament de carnet acreditatiu i llicència municipal.