Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de connexiķ a la xarxa de clavegueram

Solˇlicitar la connexió a la xarxa de clavegueram

Procediment:
El procediment s'inicia a petició de l'interessat o del representant, adjuntant tota la documentació al Departament de Serveis Urbans.

El departament de Serveis Urbans lliurarà tota la informació als serveis tècnics de Calvià 2000, perquè aquests informin sobre idoneïtat de la connexió. Si l'informe és favorable, s'autoritza la connexió a través de Decret d'Ajuntament i finalment es comunica a l'interessat.

Cost del trāmit:
Vegeu l'Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de clavegueram.

Documents a presentar:
1. Fotocòpia de l'últim rebut d'aigua potable.

2.- Fotocòpia del permís d'obra vigent.

3. Certificat de final d'obra expedit per l'Ajuntament.

4. Cèdula d'habitabilitat.

5. Plànol de situació.

6. Poder notarial, en cas que el solˇlicitant no sigui propietari.

Si l'edifici és anterior a 1/03/1987, certificat de perpetuïtat expedit per l'Ajuntament, que substitueix el certificat de final d'obra.

Si es presenta la llicència d'obra vigent, no es presentarà el certificat de final d'obra ni la cèdula d'habitabilitat.

Normativa aplicable:
Ordenança reguladora de taxa per a la prestació del servei de clavegueram.