Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Transmissiķ de llicčncia de taxi

Solˇlicitar la transmissió de la llicència municipal de taxi a favor d'un conductor.

Procediment:
S'inicia mitjançant la presentació de la documentació en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

Posteriorment el Servei de Transport realitza un informe que s'eleva al Ple Municipal per a la seva aprovació i es comunica la resolució a l'interessat.

Cost del trāmit:
El cost per a realitzar la transmissió és de:

- Transmissió a favor d'assalariats no familiars: un 10% del valor de la transmissió o el percentatge que fixin les ordenances fiscals.

- Transmissió a favor de familiars: 300,51€.

- Transmissió a favor del cònjuge: no té cap cost.

Documents a presentar:
- Imprès específic.

- Fotocòpia del DNI del titular de la llicència.

- Fotocòpia del DNI del conductor assalariat.

- Fotocòpia de la llicència municipal Acte-Turisme.

- Fotocòpia del carnet municipal del conductor.

- Fotocòpia dels TC.2 de mes d'un any.

- Fotocòpia del permís de conduir B2 .

- 2 Fotografies tipus carnet.

- Si la transmissió és a un familiar, deurà justificar el parentiu mitjançant algun document (llibre de familiar).

- Si la transmissió és a causa de la jubilació del titular del vehicle, deurà presentar la baixa de la Seguretat Social.

- Si la transmissió és a causa de no poder explotar la llicència amb plena dedicació exclusiva, deurà acreditar aquesta situació.

Normativa aplicable:
Reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de turisme.