Calvià . www.calvia.com

Cabecera
Política de Privacitat

L'Ajuntament de Calvià informa els usuaris sobre la política seguida en el tractament de les dades de caràcter personal:
El tractament de les dades de caràcter personal, recollides a través dels formularis del lloc web, tenen com a finalitat el manteniment de la relació que, si escau, s'estableixi amb l'Ajuntament de Calvià, així com el compliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies de la corporació local.
L'Ajuntament de Calvià ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment, conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i les normes que la desenvolupen.
Els titulars de les dades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes previstos en la citada llei remetent un escrit a: Ajuntament de Calvià - C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià, Illes Balears (ref.: protecció de dades).

Recollida de dades de menors

L'Ajuntament de Calvià no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l'emplenament dels formularis web habilitats per a la sol•licitud de serveis i els formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics.
Per tant, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. Pel que fa a la recollida de dades de menors d'edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, l'Ajuntament de Calvià en cap cas recaptarà dades econòmiques o relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment de les persones que en són titulars.

Imatges presents en el lloc web

L'Ajuntament de Calvià, a través del lloc web, ofereix informació sobre nombrosos esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En algunes ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies o vídeos en els quals apareixen persones identificades o identificables.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades registrades s'incorporaran a un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Calvià, denominat "Mitjans de comunicació i publicacions", la finalitat del qual és la gestió de les dades de caràcter personal publicades en els webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i diferents publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), així com de les fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament.

Les fotografies i/o vídeos fets en els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) poden ser publicats en premsa, web municipal, xarxes socials, fullets, etc., i les persones que hi apareixen hi poden ser clarament identificables.

En cas que l'usuari es reconegui en alguna d'aquestes fotografies i no hi desitgi aparèixer, pregam que ens ho comuniqui a través de l'adreça de correu calvia@calvia.com, adjuntant còpia de document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l'apartat del lloc web en el qual es troba la imatge o vídeo en què apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol•licitud ha de fer-la el pare, la mare o el tutor legal del menor.

 

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies