Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Agenda i notcies

26/01/2022 

Avui, Dia Mundial de l'Educació Ambiental, ho commemoram amb la presentació de l'Estratègia d'Educació Ambiental i Sostenibilitat 2030.  Aquesta estratègia va encaminada a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el nostre municipi i a promoure una ciutadania calvianera sensibilitzada, corresponsable i participativa.

Visió 2030: Una ciutadania calvianera sensibilitzada, corresponsable i participativa, que viu en un municipi en el qual gaudeix del seu territori i de la seva biodiversitat, socialment responsable, mediambientalment sostenible, culturalment activa i saludable, que viu en pau i en harmonia amb el seu territori.

Missió 2030: Promoure una educació i cultura ambiental que permeti integrar una ciutadania ambientalment responsable que contribueixi al desenvolupament sostenible. Ajudar les persones a desenvolupar les actituds, competències, perspectives i coneixement sobre el territori del municipi de Calvià, mitjançant el foment de la sostenibilitat i la resiliència, per prendre decisions ben fonamentades, que provoquin canvis positius per al seu propi benestar i el de les altres persones, de manera que puguin gaudir plenament i cuidar el territori de Calvià i la seva biodiversitat.

17/01/2022

MICAT (Eina de Cálcul d'Impactes Multiples)

Des del departament del Medi Ambient, treballam dia a dia amb l'objectiu de donar a conèixer als veïnats del nostre municipi les diferents activitats que es realitzen en el departament. Volem proporcionar informació actualitzada de cadascun dels aspectes d’origen ambiental i dels seus compromisos de qualitat, garantint una gestió i coordinació adequada de les demandes dels calvianers i agilitar la capacitat de resposta de l'administració municipal als seus problemes. L'Ajuntament de Calvià es va adherir al pacte de les Batlies el passat 28 de febrer de 2019 assumint el compromís per a l'aprovació i execució d'un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), disposant de dos anys des de la data de l'adhesió, per tal de redactar i aprovar el seu nou pla d'acció. Al plenari del p26 de novembre de 2020, l'ajuntament de Calvià va aprovar per majoria el nou PACES 2020-2030.

Dins aquesta línia d'actuacions per fer front al canvi climàtic, el Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica va proposar la participació de Calvià al projecte MICAT. L'Eina de Càlcul d'Impactes Múltiples (Multiple Impacts Calculation Tool MICAT) és un projecte de Recerca i Innovació que té com a objectiu desenvolupar un enfocament integral i una eina, en línia i de fàcil ús, per a estimar els impactes múltiples o els beneficis múltiples de les mesures d'eficiència energètica en tres nivells de governança: UE, nacional i local/regional. El projecte MICAT pretén desenvolupar una eina amb les parts interessades de cada nivell per a ajudar a destacar els impactes més amplis de les mesures d'eficiència energètica en les seves respectives estratègies. Més informació aquí.