Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Convocatria pblica d'ocupaci 2022

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS A PROCESSOS SELECTIUS. PREVENCIÓ CORONAVIRUS.

Borsa de treball interna de SOTSINSPECTOR/A POLICIA LOCAL - Convocatòria provisió
Data de publicació: 16/09/2022

Mitjà de publicació: web municipal

Borsa de treball interna d'OFICIAL POLICIA LOCAL - Convocatòria provisió
Data de publicació: 16/09/2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball NOTIFICADOR SECRETARIA, adscrit al Servei de Secretaria- Comissió de seveis Ordinària Voluntària.
Data de publicació: 16/09/2022
Mitjà de publicació: web municipal

Borsa de treball interna d'OFICIAL POLICIA LOCAL - Convocatòria provisió
Data de publicació: 02/08/22

Mitjà de publicació: web municipal

Borsa de treball interna de SOTSINSPECTOR/A POLICIA LOCAL - Convocatòria provisió
Data de publicació: 01 d'agost de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir tres llocs de treball d'administratiu/iva, adscrits a Subservei de Pressuposts, Servei de Vies i Obres i Servei de Turisme i Litoral - Nomenament provisional en un grup superior
Data de publicació: 13 de juny de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball d'Oficial 1ª obres intervenció immediata guàrdies, adscrit al Servei de Manteniment - Comissió de Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 10 de juny de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball d'administratiu/iva Contractació, adscrit al Servei d'Aprovisionament i Contractació - Nomenament Provisional en un Grup Superior
Data de publicació: 1 de juny de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball de suport administratiu atenció públic, adscrit al Servei d'Urbanisme - Comissió  Serveis Atribució Temporal Funcions per a Personal Funcionari Interí
Data de publicació: 27 de maig de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball de suport administratiu, adscrit al Servei de Manteniment - Comissió Serveis Atribució Temporal Funcions per a Personal Funcionari Interí
Data de publicació: 27 de maig de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball de TÈCNIC/A DE GESTIÓ, adscrit a l’ Institut Calvianer d'Esports. Nomenament en un grup superior.
Data de publicació: 19 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball de suport administratiu, adscrit al Servei de Manteniment - Comissió Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 12 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball de Cap de Negociat administratiu a Policia - Comissió Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 11 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir temporalment un lloc de treball de suport administratiu atenció públic, adscrit al Servei d'Urbanisme - Comissió Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 6 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Borsa de treball interna de SOTSINSPECTOR/A POLICIA LOCAL - Nomenament en un subgrup superior 
Data de publicació: 4 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Borsa de treball interna d'OFICIAL DE POLICIA LOCAL, Comissió de serveis ordinària voluntària.
Data de publicació: 4 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir temporalment un lloc de treball de suport administratiu atenció públic, adscrit al Servei de RRHH - Comissió Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 3 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir dos llocs de treball de Tècnic/a d'Administració General, adscrits al ICE i al Servei de Comerç i Activitats - Nomenament Provisional en un Grup Superior
Data de publicació: 2 de maig de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball vacant de Cap Brigada d'Immobles i Platges, adscrit al Servei de Manteniment - Nomenament Provisional en un Grup Superior
Data de publicació: 29 d'abril de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball vacant de Cap Brigada d'Immobles i Platges, adscrit al Servei de Manteniment - Comissió Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 13 d'abril de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap Negociat Servei Lingüístic, adscrit al Servei de Cultura - Comissió de Serveis Ordinària Voluntària
Data de publicació: 5 d'abril de 2022
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball de Tècnic/a de Gestió, adscrit al Servei d'Infraccions i Sancions - Nomenament provisional en un grup superior
Data de publicació: 4 d'abril de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball de Suport Administratiu Atenció Públic
,
adscrit al Servei de Manteniment - Comissió de Serveis Ordinària Voluntària

Data de publicació: 28 de març de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball d'Informador/a Tramitador/a, adscrit al Servei de Secretaria - Comissió de Serveis d'atribució temporal de funcions per a personal funcionari interí
Data de publicació: 10 de març de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir el lloc de treball d'Informador/a Tramitador/a, adscrit al Servei de Secretaria - Comissió de Serveis Ordinària Voluntària
Data de pubicació: 28 de febrer de 2022

Mitjà de publicació: web municipal


Convocatòria per proveir el lloc de treball d'Oficial 1ª Esports
,
adscrit al Servei de Manteniment - Comissió de Serveis.

Data de publicació: 8 de febrer de 2022

Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir un lloc de treball de Suport Gestió Administrativa, adscrit al Subservei de Tresoreria - Comissió de Serveis
Data de publicació: 11 de gener de 2022
Mitjà de publicació: web municipal