Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Perms viatge menors i cap. modificada

 DECLARACIÓ SIGNADA DE PERMÍS DE VIATGE PER A MENORS O PERSONES AMB CAPACITAT MODIFICADA JUDICIALMENT

 SERVEI: POLICIA LOCAL DE CALVIÀ

 C/ Alacant, 36

  Polígon de Son Bugadelles
  (07180) Santa Ponça- Calvià
 Tel: 971 00 33 00

 HORARI: de dilluns a divendres no festius de 9:00h a 13:30h

COM PROCEDIR:

-Haurà de ser sol·licitada amb menys de 30 dies de distància del viatge (ja que només té una vigència de 30 dies)

- El consentiment ha de ser prestat per TOTES les persones que tinguin la pàtria potestat o tutela del menor o persona incapacitada. Això suposa que, en el cas que la pàtria potestat/tutela estigui atorgada a tots dos progenitors, el consentiment ha de ser prestat per tots dos.

- En el moment de prestar el consentiment, les persones que tinguin atribuït l'exercici de la pàtria potestat o tutela hauran d'acreditar la seva identitat amb el document nacional d'identitat en vigor, en el cas de ciutadans espanyols, o amb el número d'identificació d'estrangers o document oficial vàlid per entrar o residir a Espanya, també en vigor, en el cas dels estrangers, llevat que la tutela hagués estat assumida per ministeri de la llei. A més, caldrà acreditar la relació de parentiu, o condició de tutor, mitjançant la presentació de qualsevol document oficial a aquest efecte.

- S'ha de presentar el FORMULARI (descarregar) EMPLENAT I SIGNAT

AQUEST PERMÍS TAMBÉ ES POT EXPEDIR A:

-POLICÍA NACIONAL

-GUARDIA CIVIL

-JUTJATS

-NOTARIES