Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

REVISIĶ PLA GENERAL D'ORDENACIĶ URBANA


El Ple de l'Ajuntament, en data 24 de setembre de 2015, aprovà l'inici de les tasques de Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana vigent des de l'any 2000. Aquest acord es publicà al  BOIB núm. 154 de 22 d'octubre de 2015.

A Aquest mateix Ple també s'aprovà el Programa de Participació Ciutadana (PPC) en la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) publicat al  BOIB núm. 154 de 22 d'octubre de 2015.


COMISSIÓ D'ASSESSORAMENT I SEGUIMIENT DE LA REVISIÓ DEL PLA (CAS)

 Llistat membres de la comissió

Calendari de reunions:     - Primera reunió dimarts, 12 d'abril de 2016, a les 12:00h a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Calvià.

     - Segona reunió: dimecres 27 d'abril de 2016, a les 12:00h a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Calvià.

     - Tercera reunió: dimecres 18 de maig de 2016, a les 12:00h a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Calvià.

 - Quarta reunió: dimecres 27 de juliol de 2016, a les 12:00h a la sala de Juntes de l'Ajuntament de Calvià.


Actes de les reunions:

 Acta reunió 12 d'abril de 2016
Acta reunió 27 d'abril de 2016

 Acta reunió 18 de maig de 2016
 Acta reunió 27 de juliol de 2016REUNIONS TERRITORIAL I TEMÀTIQUES

 Calendari per l'explicació de les Línies Bàsiques del Pla General
La reunió territorial prevista para dia 31 de maig es realitzarà el dia 25 i la prevista per dia 25 es realizarà el dia 31, al mateix lloc i hora prevists.
 Formulari de Proposta de Procés Participatiu de Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana
 Formulari de Suport a Propostes a la Revisió del Pla General d'Ordenació UrbanaLÍNIES BÀSIQUES DE PLANEJAMENT


 Aprovació de l'exposició pública de les Línies Bàsiques de la Revisió del PGOU de Calvià acordat en el Plen de 31 de març de 2016

 Informe tècnic de les Línies Bàsiques de la Revisió del PGOU

 Informe Jurídic de les Línies Bàsiques de la Revisió del PGOU

 Publicació d'exposició pública de les Línies Bàsiques al BOIB núm. 47 de 14 d'abril de 2016DOCUMENT TÈCNIC Portada
 Índex
 00 Introducció
 01Model no basat en el creixement sino en la rehabilitació i regeneració urbana
 02 Actuacions estructurants
 03 Qualificació urnana i dimensionat
 04 Modificació del Sistema General Viari
 05 Defensa i salvaguarda del litoral
 06 Infraestructures
 07 Sostenibilitat i canvi climàtic
 08 Habitatge
 09 Ordenació dàrees turístiques
 10 Protecció del Sòl Rústic i del Patrimoni


Bústia de suggeriments a les LÍNIES BÀSIQUES: revpgou@calvia.com