Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Beques formatives 'Projecta't' per estudiants

Dilluns, 15 d'abril de 2019

17 JOVES PARTICIPEN EN LA BECA PROJECTA'T PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS QUE ELS PERMET COMPLEMENTAR EL SEU APRENENTATGE TEÒRIC AMB PRÀCTIQUES FORMATIVES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS

Des de finals de l'any passat, 17 joves han participat o estan participant en les beques Projecta't destinades a estudiants de Màster, titulades i titulats universitaris i cicles formatius als que s'ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques formatives en serveis o departaments municipals. Aquest grup de joves coordinats pel CUC (Centre Universitari de Calvià), procedeixen d'estudis de biologia, dret, pedagogia, psicologia, treball social, publicitat i relacions públiques, econòmiques, comunicació audiovisual, gestió administrativa, gestió del patrimoni i bioquímica, entre altres, que realitzen les seves pràctiques en els departaments de Cultura, IMEB (Educació i Biblioteques), Comunicació, Contractació, IFOC (Formació i Ocupació), ICE (Esports), Transparència, Recursos Humans, Intervenció social i Serveis socials, i Medi Natural i urbà.

Projecta't forma part d'un conjunt de beques (BeCalvià) que ofereix l'Ajuntament per fomentar i potenciar l'educació i la formació de la joventut del municipi i, alhora, donar resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada amb més preparació, més competents i flexibles.

Les beques Projecta't, concretament, contribueixen a la formació integral de les persones recentment titulades que poden complementar el seu aprenentatge teòric amb pràctiques formatives. Per això, se'ls facilita el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits. També se'ls afavoreix el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, socials i comunicatives, tot això amb l'objectiu que obtinguin una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

De les 17 persones que varen començar la beca, 5 s'han donat de baixa entre els mesos de març i abril en haver-se pogut incorporar la mercat laboral en el seu àmbit de formació acadèmica.

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i la tinent de batle de Cohesió Social i Igualtat, Nati Francès, així com la gerent de l'IMEB, Cecilia Valls, i la coordinadora del CUC, Maria Antònia Fiol, varen mantenir una reunió amb els becats per analitzar la seva evolució i rebre les seves impressions.

La propera convocatòria per acabats de titular s'obrirà durant el mes d'agost.

Actualment, i fins al 30 d'abril, hi ha el termini obert per als estudiants universitaris i de cicles formatius que vulguin realitzar una beca pràctica durant els mesos d'estiu, ja sigui en una empresa pública o municipal.

Facebook: Beca Calvià