Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'Informaciķ

Voleu accedir a algun document o informació, o conèixer alguna dada que té l'Ajuntament de Calvià o els seus ens autònoms?

Constitueix un dret de les persones poder accedir als continguts i/o documents, qualsevol que en sigui el suport o format, que té l'Ajuntament de Calvià i/o els seus organismes dependents, i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Aquest vídeo, facilitat pel Portal de la Transparència del Govern d'Espanya, explica l'accés a la informació pública. Conté subtitulat per a persones amb discapacitat auditiva.

 

Com podeu exercir aquest dret a l'Ajuntament de Calvià:  

 1. Què és l'accés a la informació pública?

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública.

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

8. Altres dades d'interès

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?

 (Podeu descarregar-vos la informació anterior clicant aquí)

 Document explicatiu del procediment intern de resolució (procediment simple)

 

 - Si voleu queixar-vos o fer suggeriments en matèria d'accés a informació pública, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça transparencia@calvia.com, o telefonar al 971139158.

 

Accediu a les sol·licituds d'accés a informació pública tramitades per l'Ajuntament de Calvià

Convenis de col·laboració per a la gestió de les obligacions de transparència:

Pàgina actualitzada 2021-10-27