Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Consulta pública prèvia

Tràmits oberts.

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament, estableix en el seu punt primer que "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries ".

A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives per les quals es troba obert aquest tràmit, indicant el títol, la data en què finalitza el termini de la consulta i el mitjà per fer les aportacions. Està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

En tramitació.

  • Consulta pública prèvia sobre el projecte d'aprovació del nou reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la policia local. Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document explicatiu (accés al document), mitjançant el correu electrònic: policiacalvia@calvia.com i pel Registre d'Entrada municipal, així com per qualsevol dels altres mitjans disposats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Podeu accedir al esborrany, aquí. Data publicació web municipal: 02.06.2021.
  • Consulta pública prèvia sobre el projecte de reglament de règim interior per a cementiris municipals del terme de Calvià. Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document explicatiu (accés al document), fins l'11 de novembre de 2020, mitjançant el correu electrònic viesiobres@calvia.com. Podeu accedir al reglament vigent, aquí.
  • Consulta pública prèvia sobre l'aprovació inicial del nou Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible del municipi de Calvià (PACES 2020-2030) Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins el dia 09/11/2020, mitjançant el següent correu electrònic: mediambient@calvia.com. Data publicació web municipal: 20.10.2020.

Tràmits tancats.