Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 

Convocatòries d'ocupació pública

Les administracions públiques seleccionen el personal d'acord amb la seva oferta d'Ocupació Pública, mitjançant convocatòria pública i diferents procediments en els quals es garanteixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Informació pública de l'expedient d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'obligació general de la inscripció electrònica en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Calvià (Acord plenari aprovació inicialtext de l'ordenança). Data publicació web: 03/08/2022. 

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
L'Oferta d'Ocupació Pública està sotmesa a allò que determina la Llei de Pressupostos de l'Estat amb caràcter anual. S'aprova pels òrgans de govern de les administracions públiques en el primer trimestre de cada any. L'objecte de dita oferta és proveir les necessitats de recursos humans o personal que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existent. 

- Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.
Decret d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal i de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2022.
- Modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal i de l'oferta d'ocupació pública ordinària de l'any 2022.
- Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2018 (anul·lada i sense efectes. BOIB 068 de 26 de maig de 2022).
- Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2019 (anul·lada i sense efectes. BOIB 068 de 26 de maig de 2022).

CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
Al marge d'aquestes ofertes d'ocupació, l'Ajuntament pot realitzar convocatòries públiques puntuals al llarg de l'any per cobrir diferents llocs de feina que son necessaris però encara no s'han cobert. Aquestes ofertes estan regulades pel Reglament del procediment de selecció del personal funcionari interí.  A continuació podeu comprovar les convocatòries realitzades a cada any: