Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Beques

El Programa de Beques de l'Ajuntament de Calvià té com a finalitat fomentar i potenciar l'educació i la formació dels joves del municipi, donant al seu torn resposta a les necessitats d'un mercat laboral que demanda professionals cada vegada més preparats, competents i flexibles.

BeCalviá, Get Experience, Projecta't, socioeducatives, Ajuts econòmics per a estudiants de Grau Universitari, de Cicles Formatius, Ajut econòmic per a mobilitat Erasmus ... són algunes d'elles.


PROJECTA'T: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A TITULATS
Beques destinades a noutitulats universitaris o de cicles formatius que vulguin realitzar pràctiques formatives en serveis i departaments municipals.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 20 de setembre de 2019.
Resum (+)
Relació oferta beques (+)
01 19 Oferta beca IMEB Serveis Econòmics (+)
02 19 Oferta beca ICE Comunicació (+)
03 19 Oferta beca ICE INEF (+)
04 19 Oferta beca Contractació (+)
05 19 Oferta beca CREC (+)
06 19 Oferta beca CUC (+)
07 19 Oferta beca CUC /  Beca (+)
08 19 Oferta beca Medi Natural i Urbà I (+)
09 19 Oferta beca Finca Galatzó (+)
10 19 Oferta beca Medi Natural i Urbà II (+)
11 19 Oferta beca Joventut (+)
12 19 Oferta beca IFOC Economia (+)
13 19 Oferta beca IFOC Ocupació (+)
14 19 Oferta beca Benestar Social (+)
15 19 Oferta beca IMEB Escoletes (+)
16 19 Oferta beca Recursos Humans (+)
17 19 Oferta beca servei d'Atenció al Ciutadà (+)
18 19 Oferta beca Transparència (+)
Instància (+)
Resolució provisional (termini subsanació 16/10/19)  (+)
Resolució 1 (+)
Adjudicació Intervenció Social i Serveis Socials (+)
Adjudicació Llar de Calvià (+)
Adjudicació Medi Natural i Urbà Finca Galatzó (+)
Adjudicació Medi Natural i Urbà II (+)
Adjudicació Recursos Humans (+)
Adjudicació Vies i Obres (+)
Adjudicació IFOC -Economia - Comunicació (+)
Adjudicació IFOC -Ocupació (+)
Adjudicació Serveis Jurídics -Arxiu (+)
Adjudicació Aprovisionament i Contractació (+)
Adjudicació Juventud -Es Generador (+)
Adjudicació IMEB -CREC (+)
Adjudicació -CREC II (+)
Adjudicació IMEB -CUC - Beques i Cultura (+)
Adjudicació IMEB - Escoletes (+)
Adjudicació IMEB - Serveis Econòmics (+)
Adjudicació Patrimoni (+)
Adjudicació Intervenció Social i Serveis Socials (+)
Adjudicació Oficina Tècnica Calvià 2000 (+)

BECAlvià: BEQUES PRÀCTIQUES EN EMPRESA PRIVADA O ENTITATS PÚBLIQUES 
Beques pràctiques destinades a estudiants de graus universitaris o de cicles formatius, per realitzar la beca en empresa privada o entitat pública durant els mesos de juliol i  agost de 2019. 
Bases reguladores (+)
Annex I (Sol·licitud) (+)
Annex II (+) Adjuntar l'acreditació bancària.
Catàleg oferta beques (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 30 d'abril de 2019.
Primera resolució BECALVIA2019 (+)  Termini esmena de sol·licituds: fins 28 de maig de 2019
Resolució definitiva (+)


BECA SOCIOEDUCATIVA CUC

Beca per a estudiants de 2n de batxillerat que vulguin participar de forma activa en els programes de comunicació i dinamització del CUC (Centre Universitari de Calvià).
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 22 d'agost de 2019
Primera resolució  BECA SOCIOEDUCATIVA  (+)  Termini esmena de sol·licituds: fins 21 d'octubre de 2019
Resolució definitiva (+)

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Dirigides a persones que se matriculen en les proves d'accés a cicles formatius a l'any 2019.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19) (+)
Resolució definitiva (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS)

Dirigida a persones matriculades en les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys - proves 2019 -.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19) (+)
Resolució definitiva (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE CICLES FORMATIUS

Destinada a estudiants matriculats en cicles formatius en el curs acadèmic  2018/2019.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19)  (+)
Resolució definitiva (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A L'ESTUDI DE GRAUS UNIVERSITARIS

Destinada a estudiants matriculats en graus universitaris en el curs acadèmic 2018/2019.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19) (+)
R
esolució definitiva (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A ERASMUS +

Destinada a estudiants que el curso 2019-2020 han de realitzar una mobilitat Erasmus (per cursar grau universitari).
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19) (+)
Resolució definitiva (+)
A
djudicació ampliació beca (+)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI
Destinada a estudiants matriculats en màster universitaris en el curs acadèmic 2018/2019.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Model de sol·licitud (+)
Acreditació bancària (+)
Declaració jurada estudis (+)
Declaració jurada obligacions tributàries (+)
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny de 2019 al 19 de juliol de 2019
Resolució provisional (data de publicació 20/09/19) (+)
Resolució definitiva (+)


GET EXPERIENCE: BEQUES PRÀCTIQUES EN DEPARTAMENTS MUNICIPALS PER A ESTUDIANTS

Beques pràctiques destinades a estudiants de cicles formatius, graus universitaris o de màsters i postgraus, per realitzar la beca en serveis o departaments municipals.
Bases de la convocatòria (+) (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019)
Termini de presentació de sol·licituds: veure article núm. 10 de les Bases


BEQUES COL·EGI ÀGORA
Bases convocatòria curs escolar  2019 - 2020 (+)Adreça
: IMEB C/Julià Bujosa Sans, batle, 1 07184 Calvià
Telèfon: 971 139139
Adreça electrònica: imeb@calvia.com