Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Política de Privacitat

L'Ajuntament de Calvià informa els usuaris sobre la política seguida en el tractament de les dades de caràcter personal:

El tractament de les dades de caràcter personal, recollides a través dels formularis del lloc web, tenen com a finalitat el manteniment de la relació que, si escau, s'estableixi amb l'Ajuntament de Calvià, així com el compliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies de la corporació local.
L'Ajuntament de Calvià ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment, conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i les normes que la desenvolupen.
Els titulars de les dades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes previstos en la citada llei remetent un escrit a: Ajuntament de Calvià - C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià, Illes Balears (ref.: protecció de dades).

Recollida de dades de menors

L'Ajuntament de Calvià no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l'emplenament dels formularis web habilitats per a la sol•licitud de serveis i els formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics.
Per tant, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. Pel que fa a la recollida de dades de menors d'edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, l'Ajuntament de Calvià en cap cas recaptarà dades econòmiques o relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment de les persones que en són titulars.

Imatges presents en el lloc web

L'Ajuntament de Calvià, a través del lloc web, ofereix informació sobre nombrosos esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En algunes ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies o vídeos en els quals apareixen persones identificades o identificables.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als interessats que les dades registrades s'incorporaran a un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Calvià, denominat "Mitjans de comunicació i publicacions", la finalitat del qual és la gestió de les dades de caràcter personal publicades en els webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i diferents publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), així com de les fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament.

Les fotografies i/o vídeos fets en els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) poden ser publicats en premsa, web municipal, xarxes socials, fullets, etc., i les persones que hi apareixen hi poden ser clarament identificables.

En cas que us reconegueu en alguna d'aquestes fotografies i no hi desitgeu aparèixer, ens ho heu de comunicar a través de l'adreça de correu calvia@calvia.com, adjuntant còpia de document acreditatiu de la vostra identitat i referenciant l'apartat del lloc web en el qual es troba la imatge o vídeo en qüestió. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud ha de fer-la el pare, la mare o el tutor legal del menor.