Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Resolucions Activitat Privada

  • RESOLUCIONS QUE AUTORITZEN L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PRIVADA EN CAS DE CESSAMENT D'ALT CÀRREC DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

El 20 d'abril de 2015 va entrar en vigor la Llei 3/2015, de 30 de març, en l'article 15 "Limitacions a l'exercici d'activitats privades amb posterioritat al cessament", regula l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i introdueix mecanismes que garanteixin que l'actuació dels titulars dels llocs de major responsabilitat dins de l'Administració General de l'Estat, això és, els membres del Govern i els alts càrrecs de la mateixa, s'ajusti als més rigorosos principis de prevenció i gestió dels conflictes d'interessos.

En l'Ajuntament de Calviá, sobre les resolucions que autoritzen l'exercici de l'activitat privada en cas de cessament d'alt càrrec que s'esmenten en aquesta norma, no existeix cap. 

 

  • INDEMNITZACIONS PERCEBUDES, SI ESCAU, PER ABANDÓ DEL CÀRREC

De conformitat amb el previst en l'article 11 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, quan el contracte s'extingeix per desistiment de l'empresari comunicat per escrit, l'alt directiu tindrà dret en aquests casos a les indemnitzacions pactades en el contracte, i mancant pacte, la indemnització serà equivalent a 7 dies del salari en metàl·lic per any de servei amb un límit de 6 mensualitats.

L'Ajuntament de Calvià, inclosos l'IMEB, Calvià 2000 i la Llar de Calvià, no ha concedit cap indemnització durant l'any 2015, 2016 i 2017.

 

Pàgina actualitzada 2018-07-10