Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Declaracions Cārrecs Electes

 • DECLARACIONS ANUALS DE BÉNS I ACTIVITATS EN ELS TERMES PREVISTS EN LA LLEI, DELS CÀRRECS ELECTES DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Com s'estableix en el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials. Aquestes declaracions s'incorporaran al Registre d'Interessos constituït per:

 1. Declaracions de causes de possible incompatibilitat i registre d'activitats.
 2. Registre de béns patrimonials.

Aquests registres seran custodiats pel Secretari de la Corporació. 

El passat 29 d'octubre de 2015 es va aprovar per unanimitat en el Ple (veure'n acta) la modificació del document necessari per a la realització de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la modificació del model per efectuar la declaració dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb l'objectiu d'aclarir-ne el contingut i facilitar la publicitat prevista en la legislació de transparència.

Alguns documents han estat presentats en el format anterior a l'aprovat en el Ple del dia 29 d'octubre de 2015. Aquestes declaracions s'aniran publicant en el Portal de Transparència, una vegada diligenciades pel secretari de la Corporació. Tota la informació publicada compleix el que especifica el R.D. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Equip de Govern
PARTIT SOCIALISTA: 10 regidors

 • ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL (Batle) 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • ANDRÉS SERRA MARTÍNEZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • NATIVIDAD FRANCÉS GÁRATE 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • EVA SERRA FÉLIX 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • JUAN CUADROS MARTÍNEZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • ALFONSO MOLINA JIMÉNEZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • M TERESA ALBERTÍ CASELLAS 
  Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
 • FRANCISCA MUÑOZ ALCARAZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • MARCOS PECOS QUINTANS
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • OLGA GRANADOS EXPÓSITO
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf

ANTONIO GARCÍA MOLES 
Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
El Sr. Antonio García Moles va presentar escrit renunciat a l'acta de regidor, renúncia de la qual es va assabentar la corporació plenària en sessió de data 5 de febrer de 2018.

M CARMEN IGLESIAS MANJÓN 
Declaració béns patrimonials .pdf Declaració activitats privades .pdf
La Sra. M Carmen Iglesias Manjón va presentar escrit renunciat a l'acta de regidora, renúncia de la qual es va assabentar la corporació plenària en sessió de data 12 de juliol de 2018.

Regidors de la oposició 
PARTIT POPULAR: 9 regidors

 • JOSÉ MANUEL RUIZ RIVERO 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • RAQUEL SÁNCHEZ COLLADO 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • M CRISTINA TUGORES CARBONELL 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • BARTOLOMÉ BONAFÉ RAMIS 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • ENRIQUE ORTEGA AGUERA 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • DANIEL DAVID PERPIÑÁ TORRES 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • ROSA MARÍA GARCÍA PERELLÓ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • JUAN FELIU ROMÁN 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • ANTONIO ALARCÓN ALARCÓN 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf

ESQUERRA OBERTA: 2 regidors

 • RAFEL SEDANO PORCEL 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • ALFONSO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf

GRUP MIXT: 3 regidors 

 • CARLES TARANCÓN NIETO 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ DE LA MADRID RODRÍGUEZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf
 • FERNANDO ALCARAZ OMISTE  
  Declaració béns patrimonials .pdf (inicial) .pdf (compl) Declaració activitats privades .pdf

ISRAEL MOLINA SARRIÓ
Declaració béns patrimonials .pdf (inicial) .pdf (compl). Declaració activitats privades .pdf.
En el Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió extraordinària celebrada el 9 d'agost de 2016, es va retre compte de la renúncia del Sr. Israel Molina Sarrió al seu càrrec com a regidor.

REGIDORA NO ADSCRITA 

 • ISABEL MANRESA PÉREZ 
  Declaració béns patrimonials .pdf  Declaració activitats privades .pdf

 

Pàgina actualitzada 2018-07-30