Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Béns i drets municipals

Les administracions públiques tenen la necessitat de disposar de béns, a fi de poder prestar els seus serveis a la ciutadania.  El conjunt de béns i drets que formen el patrimoni de l'Administració pública està subjecte a un règim jurídic especial, la regulació específica del qual es recull en:

L'article 3 de la Llei 33/2003 disposa que el patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, qualsevol en sigui la naturalesa, i el títol de la seva adquisició o aquell en virtut del qual els hagin estat atribuïts.

El Ple de la Corporació local serà l'òrgan competent per a acordar l'aprovació de l'inventari ja format, la seva rectificació i comprovació. La rectificació de l'inventari se verificarà anualment i, a més, es realitzarà una comprovació sempre que es renovi la Corporació.

BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

BÉNS DE L'IMEB

  • Béns de l'IMEB     2022

BÉNS DE LLAR DE CALVIÀ

  • Béns de Llar de Calvià    2023

BÉNS DE L'OMT

  • L'OMT no té béns immobles que siguin de la seva propietat o en lloguer

Informació revisada: maig 2023