Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Relació de Béns i Drets

RELACIÓ DE BÉNS PROPIETAT DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ O SOBRE LES QUALS OSTENTA QUALQUE DRET REAL

Les administracions públiques tenen la necessitat de disposar de béns, a fi de poder prestar els seus serveis al ciutadà.

El conjunt de béns i drets que formen el patrimoni de l'Administració pública està subjecte a un règim jurídic especial, la regulació específica del qual es recull en:

L'article 3 de la Llei 33/2003 disposa que el patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt dels seus béns i drets, qualsevulla en sigui la naturalesa, i el títol de la seva adquisició o aquell en virtut del qual els hagin estat atribuïts.

Consultau aquí la relació de béns de l'Ajuntament:

Pàgina actualitzada 2019-04-03