Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pressupost anual

 • PRESSUPOST ANUAL, AMB DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES I INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, CALVIÀ 2000, LIMPIEZAS COSTA CALVIÀ, OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS I LLAR DE CALVIÀ

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal. És una eina clau per a la gestió pública que serveix a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

Té caràcter anual (de l’1 de gener al 31 de desembre) i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. Les despeses no poden ser mai superiors als ingressos. Pot accedir a informació general explicativa dels pressuposts municipals en el següent document (elaborat pel Foro Social de Campo de Criptana). El Portal de Transparència presenta informació dels Pressuposts aprovats definitivament pel Ple, de les seves modificacions i de la liquidació.

Pressuposts 2018. Pressupost anual prorrogat de forma automàtica a partir del dia 1 de gener de 2018.

- Dades dels Pressuposts 2018 (prorrogat) de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Pressuposts 2017. BOIB 4, de dia 10 de gener de 2017. Aprovació definitiva del projecte de Pressupost de l’Ajuntament per a 2017.

 • El Pressupost propi de l'Ajuntament: 89.354.220,00 €
 • El Pressupost de l'Organisme Autònom IMEB: 6.857.022,22 €
 • El Pressupost de l'Empresa Municipal Calvià 2000: 29.654.304,17 €
 • El Pressupost de l'Empresa Municipal Llar de Calvià: 2.801.776,66 €
 • El Pressupost de l'Empresa Municipal Limpiezas Costa de Calvià: 3.156.560,00 €
 • El Pressupost de l'Oficina Municipal de Tributs: 1.530.000,00 €
  • El Pressupost consolidat: 110.694.617,66 €

Dades dels Pressuposts 2017 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2017, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Si voleu ampliar la informació sobre les fases de despesa i d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament de Calvià, podeu accedir a les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació corresponents a l’exercici 2017.

 Pressuposts d'anys anteriors

- Dades dels Pressuposts 2016 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2016, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2015 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià.

Accés als Pressuposts de l'Ajuntament de Calvià detallats en PDF (des de 2009 a 2017: resum, ingressos i despeses).

Modificacions Pressupostàries

Durant l'any poden aparèixer despeses no previstes en el pressupost inicial que cal atendre. Pot accedir a les modificacions del pressupost de:

 • Ajuntament de Calvià:
 • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):
  • 2015 --> pdf    xls
  • 2016 (primer trimestre) --> No s'han produït modificacions pressupostàries. Informació de tot l'any 2016 en preparació.
 • Calvià 2000, SA. No s'han produït modificacions pressupostàries durant l'any 2015. Informació de l'any 2016 en preparació.
 • Llar de Calvià, SA. No s'han produït modificacions pressupostàries durant l'any 2015. Informació de l'any 2016 en preparació.

Estat d'Execució

Una vegada ha entrat en vigor el pressupost, se n'inicia l'execució. Pel que fa a les despeses de l’Ajuntament de Calvià, abans de fer-ne una es requereixen uns tràmits o fases de despesa:

 • Fase A: Autorització de la despesa.
 • Fase D: Disposició o compromís de despesa.
 • Fase O: Reconeixement i liquidació de l’Obligació.
 • Fase P: Ordenació del Pagament.

 Pàgina actualitzada 2018-07-17