WEB EN REVISIĶ

Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Licitacions

 EXP. 136/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL  "SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DE TIPUS FURGONETA PEL SERVEI DE MEDI NATURAL I URBÀ MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA"

EXP. 138/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PEL PARC MÒBIL MUNICIPAL I QUALSEVOL ALTRE MOTOR DE PROPIETAT MUNICIPAL"

EXP. 130/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE RETIRADA DE CABINES TELEFÒNIQUES EN DESÚS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ"

EXP. 137/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE TRANSPORT REGULAR ENTRE ELS IES A DIFERENTS PUNTS DEL TERME MUNICIPAL I VICEVERSA DESTINAT ALS ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS RESIDENTS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ"

EXP. 3/17L PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE  "L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE SERVEIS SITUAT SOBRE EL PASSEIG MARÍTIM DES CARREGADOR (MOROCCO)  EN PALMANOVA" NOTA ACLARIDORA NOTA ACLARIDORA II NOTA ACLARIDORA III

EXP. 129/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LES "OBRES DE REMODELACIÓ DE L'ANTIC ESPAI PETANCA DE LA URBANITZACIÓ GALATZÓ" NOTA ACLARIDORA

EXP. 135/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI PER LA REDACCIÓ DE LA REVISIÓ DEL PGOU I LA TRANSLACIÓ GRÀFICA DE QUALIFICACIONES URBANÍSTIQUES"

EXP. 134/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI PER LA PRODUCCIÓ DE ORTOFOTOGRAFIA, ACTUALITZACIÓ DE CARTOGRAFIA DEL SÒL URBÀ I CORBAT I PRODUCCIÓ DE CARTOGRAFIA DE ZONES URBANITZABLES DE CALVIÀ“

EXP. 128/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LES "OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE VORERES AL CARRER GRECO DE MAGALUF“ NOTA ACLARIDORA (I)

EXP. 131/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LES "OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT, AL CARRER MIQUEL DELS SANTS OLIVER, 11 DE PALMANOVA “ NOTA ACLARIDORA (I) NOTA ACLARIDORA (II)

EXP. 118/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL  “SERVEI DE FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA PER L'ADQUISICIÓ D'HABILITATS SOCIOLABORALS”

EXP. 99/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "EXPLOTACIÓ DE LA PUBLICITAT INSERTADA A MARQUESINES, PLANÍMETRES, OPPIS I ALTRES ELEMENTS INFORMATIU-PUBLICITARIS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT, NETEJA I REPOSICIÓ DE DITS ELEMENTS" NOTA ACLARIDORA (I) NOTA ACLARIDORA (II)  NOTA ACLARIDORA (III)

EXP. 110/17 NOU TERMINI DE LICITACIÓ CORREGITS ELS ERRORS MATERIALS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE "ACORD MARC DEL SERVEI DE RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE FITXERS PER LA  IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ, ENSOBRAT I PREPARACIÓ PEL SEU ENVIAMENT"   NOTA ACLARIDORA (I)

EXP. 122/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DE LA "PÒLISSA DE L'ASSEGURANÇA  DE DANYS MATERIALS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" NOTA ACLARIDORA

EXP. 114/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA D'ENLLUMENAT PER LES FESTES DE NADAL 2017 I 2018 EN RÈGIM DE LLOGUER"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 113/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI PER A LA REDACCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES PER A L'AJUNTAMENT (4 LOTS)

EXP. 110/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE L' "ACORD MARC DEL SERVEI DE RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE FITXERS PER LA IMPRESSIÓ, MANIPULACIÓ, ENSOBRAT I PREPARACIÓ PEL SEU ENVIAMENT" NOTA ACLARIDORA

EXP. 111/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI D'ORGANITZACIÓ, DINAMITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS  A LES ESCOLES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE CALVIÀ"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 112/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS I IL·LUMINACIÓ PER L' EQUIPAMENT DE 10 HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL"

EXP. 96/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA MUNICIPAL D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES MUNICIPALS" NOTA ACLARIDORA   NOTA ACLARIDORA II   NOU TERMINI  NOTA ACLARIDORA III  NOTA ACLARIDORA IV  NOTA ACLARIDORA V NOTA ACLARIDORA VI

EXP. 106/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEI DE DOCÈNCIA PER A LA IMPARTICIÓ DE DOS ESPECIALITATS FORMATIVES D'OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR"

EXP. 105/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA GESPA NATURAL DEL CAMP DE FUTBOL CENTRAL DE LA PISTA D'ATLETISME DE MAGALUF, CALVIÀ"

EXP. 102/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEIS DE MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS D'UN TRAM DEL PASSEIG DE CALVIÀ I ELS NUCLIS URBANS DE SON FERRER I EL TORO, DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ" NOTA ACLARIDORA I  NOTA ACLARIDORA II  NOU TERMINI   NOTA ACLARIDORA IV NOTA ACLARIDORA V  NOTA ACLARIDORA VI de data 5/10/17    NOTA ACLARIDORA VII

 EXP. 109/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ "OBRES D'ACTUALITZACIÓ DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS SITUATS EN EL PASSEIG DEL MAR, PLATJA DE ES CARREGADOR, PALMANOVA"

 EXP. 103/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D' ADJUDICACIÓ  "OBRES DE MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT PER A LES PERSONES AMB MOVILITAT REDUÏDA AL CENTRE SOCIAL I CULTURAL DEL PASSEIG DE SES ILLETES. T.M. CALVIÀ"

EXP. 100/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT DE "MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA (VENDING) A INSTAL·LAR  A LES DEPENDÈNCIES DE L' AJUNTAMENT DE CALVIÀ"

EXP. 108/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  "OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER GALEÓN, FASE II. MAGALUF"

EXP. 107/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ "OBRES DE REMODELACIÓ DELS CARRERS TARONGERS, PINS I TORÀ. PEGUERA" NOTA ACLARIDORA I

EXP. 95/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE "TREBALLS DE GASIFICACIÓ DE LA PISCINA DE PEGUERA INCLOENT INSTAL·LACIÓ, SUBMINISTRAMENT I OBRA"

EXP. 94/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI D'EDICIÓ, IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ D'UNA PUBLICACIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERIÒDICA BIMENSUAL"

EXP. 90/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI D'AJUDA A DOMICILI"

EXP. 89/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA"

EXP. 93/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI PERIODÍSTIC PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ D'INFORMATIUS I D'ENTRETENIMENT DE L'EMISSORA MUNICIPAL I LA REDACCIÓ, FOTOGRAFIA I MAQUETACIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL"

EXP. 31/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LES "OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE (FASE I) D'AMPLIACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM I MILLORA PAISATGISTA (COSTAT NORD) A SANTA PONÇA, T.M. DE CALVIÀ"

EXP. 91/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS I IL·LUMINACIÓ PER A L'EQUIPAMENT DE 10 HABITATGES  DE TITULARITAT MUNICIPAL" DECLARAT DESERT

EXP. 84/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT DE "SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORIA JURÍDICA GENERAL A L'AJUNTAMENT"

EXP. 73/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ D' "OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PER A LA GENT GRAN EN SON FERRER"

EXP. 72/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓN MITJANÇANT RENTING DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIÓ DIGITAL FDMA PER AL DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES DE CALVIÀ"   NOTA ACLARIDORA

EXP. 82/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIO DE "SERVEI PER A LA REDACCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES TÈCNICS PER A L'AJUNTAMENT"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 85/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SUBMINISTRAMENT I OBRES D'INSTAL·LACIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 78/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACI DE "CONSTRUCCIÓN, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA SUPRAESTRUCTURA DE CASELLERS PLURIFAMILIARS EN DIVERSES ZONES DEL TERME"

 EXP. 35/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ D' "OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ ENTRE CALA BLANCA I LES PLATGES DE MONTE DE ORO. COSTA DE LA CALMA. T.M. DE CALVIÀ"

EXP 83/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEI DE FORMACIÓ I FOMENT DE LES ACTIVITATS MUSICALS QUE ES DESENVOLUPEN EN EL MUNICIPI DE CALVIÀ"  NOTA ACLARIDORA  NOTA ACLARIDORA II  NOU TERMINI

EXP 75/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEIS DE VEU, INTERNET, ENLLAÇOS DE DADES CORPORATIVES, EINESS DE COL·LABORACIÓ, SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE I VIRTUALITZACIÓ D'ESCRIPTORIS PER A L' AJUNTAMENT DE CALVIÀ, PODENT-SE  ADHERIR TOTES LES EMPRESES  I ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS" NOTA ACLARIDORA

EXP 68/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I ALTRES ELEMENTS DE CONTENCIÓ I COMPLEMENTARIS"  NOTA ACLARIDORA

EXP 76/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "CONTRACTE MIXTE PER EXECUTAR ELS TREBALLS DE GASIFICACIÓ DE LA PISCINA DE PEGUERA INCLOENT INSTAL·LACIÓ, SUBMINISTRAMENT I OBRA"  DECLARAT DESERT

EXP 74/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE FORMULARIS PER A L'OPERATIVITAT DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ" NOTA ACLARIDORA NOTA ACLARIDORAII

EXP. 77/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE "SERVEI DE MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS D'UN TRAM DEL PASSEIG  DE CALVIÀ I ELS NUCLIS URBANS DE SON FERRER I EL TORO DEL TÉRME MUNICIPAL DE CALVIÀ"

EXP. 58/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L"EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL DE CALVIÀ"

EXP. 67/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE L'AGLOMERAT ASFÀLTIC PER AL TERRAPLENAMENT DELS CARRERS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ

EXP. 39/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE L'"EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR-CAFETERIA ZONA ESPORTIVA SON CALIU"

EXP. 55/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI TÈCNIC ESPECIALITZAT EN LLENGUA CATALANA PER REFORÇAR EL SERVEI LINGÜÍSTIC MUNICIPAL"   NOTA ACLARIDORA NOTA ACLARIDORA II

EXP. 53/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  "OBRES (PER LOTS) DE REORDENACIÓ DE JOCS INFANTILS, ZONES DE JARDÍ I DE DESCANS A DIVERSES ZONES DEL MUNICIPI"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 66/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL "SERVEI PER A LA GESTIÓ D'UN CAMPUS ESPORTIU D'ESTIU 2017"  NOTA ACLARIDORA  NOTA ACLARIDORA II I NOU TERMINI

EXP. 61/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE GASÒLEO C PER A LES CALDERES DE DIVERSES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS"

EXP. 59/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVEROS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "SERVEIS DE VEU, INTERNET, ENLLAÇOS DE DADES CORPORATIVES, EINESS DE COLA·LBORACIÓN, SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE I VIRTUALITZACIÓ D'ESCRIPTORIS PER A L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" NOTA ACLARIDORA DESISTIMENT

EXP. 51/17 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL "SERVEI DE DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DELS LLIBRES DE LA COLECCIÓ MUNICIPAL "VALLDARGENT" DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ"

EXP. 52/17 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE "REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, DIRECCIÓ D'OBRES, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL SKATEPARC A LA URBANIZACIÓ GALATZÓ, CALVIÀ" NOTA ACLARIDORA   NOTA ACLARIDORA II  NOTA ACLARIDORA III

EXP. 50/17 PROCEDIMENT OBERT AMB UN CRITERI D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT DE RAJOLES I ALTRES MATERIALS PER A REPARACIONS AL TERME MUNICIPAL"  NOTA ACLARIDORA

EXP. 121/16 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ" NOU TERMINI  NOTA ACLARIDORA

Licitacions 2017 anteriors expedient 50/17