Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pagament a Proveīdors i deute públic

  • PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Calvià

 

  • DEUTE PÚBLIC (D'ACORD AMB EL PROTOCOL DE DÈFICIT EXCESSIU)

 La definició d'aquest tipus d'endeutament està regulada pel Reglament (CE) n. 479/2009 del Consell de la Unió Europea, de 25 de maig de 2009

Deute públic de l'Ajuntament de Calvià

 

Pàgina actualitzada 2018-03-06