Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mobilitat i Serveis Urbans

Aquest departament s'encarrega del manteniment, la senyalització vertical i horitzontal. A més realitza estudis i projectes de remodelació de circulació en el terme de Calvià, elaborant projectes de senyalització, zones d'aparcaments, per als vianants, etc. Gestiona els transports de competència municipal, així com els cementiris i també s'encarrega de les connexions d'aigua potable i clavegueram.
Adreça: c/ Julià Bujosa Sans batle, 1. 07184 Calvià. Telèfon: 971 13 91 00

04/06/2024. Llistat DEFINITIU adjudicació LLICÈNCIA VACANT d'autotaxi de caràcter temporal 2024

31/05/2024. Llistat PROVISIONAL adjudicació LLICÈNCIA VACANT d'autotaxi de caràcter temporal 2024

 22/05/2024.  Llistat DEFINITIU adjudicació de Llicencias temporals d´auto-taxi de caràcter temporal 2024

17/05/2024. Llistat PROVISIONAL adjudicació de Llicències temporals d´autotaxi de caràcter temporal 2024

07/05/2024. Llistat definitiu formalització de les llicències temporals d`auto-taxi de caràcter temporal 2024

02/05/2024. Acta de la mesa del sorteig d'atorgament de llicències d'auto-taxi de caràcter temporal 2024

02/05/2024. Llistat provisional d'adjudicació de les llicències temporals d'auto-taxi per a la temporada 2024

 

LLISTAT DEFINITIU DE SOL.LICITUDS ADMESES PER OPTAR AL SORTEIG DE LLICÈNCIES DE CARÀCTER TEMPORAL D'AUTO-TAXI PER A LA TEMPORADA ESTIVAL 2024 (ORDENAT PER GRUPS). 

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES PER OPTAR A LA CONVOCATÒRIA DE CREACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI PER A LA TEMPORADA 2024

22/04/2024. Llistat definitiu de persones aptes. Convocatòria 09 d'Abril de 2024

16/04/2024. Llistat provisional de sol·licituds admeses i d'esmena de deficiències per a optar a la convocatòria de creació de llicències temporals d'auto-taxi per a la temporada 2024.

Llistat provisional aptes convocatòria 09 d'abril de 2024

Llistat definitiu d'admesos a la convocatòria de l'examen de taxi del 09 d'abril del 2024

Autorització vestimenta alternativa en commemoració a la celebració de la copa de SM El Rey, dissabte 06 d'abril del 2024, Athletic i R.C.D. Mallorca

CREACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI PER A LA TEMPORADA 2024
El Ple municipal en sessió celebrada en data 22 de març de 2024 ha aprovat la creació de 25 llicències de caràcter temporal d'autotaxi per a la temporada estival de l'any 2024, així com, les condicions de prestació del servei d'acord amb allò establert a l'ANNEX de bases específiques de la convocatòria d'atorgament de llicències. El termini de presentació de sol·licituds és del dia 5 al 15 dabril de 2024.
BOIB - Creació de llicències temporals d'autotaxi per a la temporada 2024
Annex I - Instància de sol·licitud
Annex II - Model de declaració responsable
Annex III -Model de declaració jurada

Relació provisional d'admesos i exclosos a la prova d'aptitud profesional per a la obtenció del permís de conducció d'auto-taxi en la convocatoria del 09 d'abril de 2024

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI.  L'examen tindrà lloc el 9 de febrer de 2024, a les 9’00h. del matí, a la Sala de Formació de Policia Local.

PUBLICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS TITULARS DE LLICÈNCIES DE TAXI ADAPTAT.

PUBLICACIÓ DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS TITULARS DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’AUTO-TAXI DEL MUNICIPI DE CALVIÀ QUE HAGIN ADAPTAT O TRANSFORMAT UN VEHICLE TURISME PER DESTINAR-HO AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI  BOIB 02/11/2023 ANNEX2  ANNEX3 SOL.LICITUD (ANNEX1)

LLISTAT DEFINITIU PERSONES APTES EXAMEN AUTOTAXI JUNY 2023

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES APTES EXAMEN AUTOTAXI JUNY 2023

LLISTAT ORDENAT PER GRUPS DESPRÉS DE SORTEIG LLICÈNCIES TEMPORALS

AJORNAMENT HORA sorteig llicències temporals taxi

LLISTAT DEFINITIU DE SOL.LICITUDS ADMESES AMB RELACIÓ NUMÈRICA PER A LA CONVOCATÒRIA DE LLICÈNCIES TEMPORALS

LLISTAT PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN DE TAXI DEL PROPER 23 DE JUNY DE 2023

RECTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR AUTO-TAXI JUNY 2023

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI.  L'examen tindrà lloc  el 23 de juny de 2023, a les 9’00h. del matí, a la Sala de Formació de Policia Local.  Sol.licitud

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES PROCÉS LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO TAXI

LLISTAT DE SOL.LICITUDS ADMESES AL PROCÉS DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO TAXI

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023

CREACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI PER LA TEMPORADA 2023
El Ple municipal en sessió celebrada en data 05 de maig de 2023 ha aprovat la creació de llicències temporals d'autaxi per a la temporada 2023. Termini de presentació de sol·licituds del día 10 al 18 de maig.
Llicències temporals auto-taxi    Annex 1    Annex 2    Annex 3

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023. 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI. Presentació de sol·licituds del: 3 al 14 d'abril de 2023 inclosos. L'examen tindrà lloc el 27 d'abril de 2023, a les 9’00h. del matí, en el Casal de Peguera situat en el Carrer dels Pins, 17 de Peguera. Sol.licitud

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EXAMEN TAXI FEBRER 2023. 

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EXAMEN TAXI FEBRER 2023.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN TAXI FEBRER 2023. 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI.  Presentació de sol·licituds de: l'1 al 15 de febrer de 2023 inclosos. L'examen tindrà lloc el 24 de febrer de 2023, a les 9’00h. del matí, en el Casal de Peguera situat en el Carrer dels Pins, 17 de Peguera. Sol.licitud

Convocatòria de subvencions destinades a la concessió de subvencions a les persones titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l'adquisició de nous vehicles adaptats o per a la renovació i reparació d'un vehicle adaptat.

 

 

- Sol·licitud de subvenció

- Model declaració responsable

 

DESCARREGA SOL·LICITUDS MOBILITAT:

Sol·licitud actuació mobilitat

Sol·licitud gual permanent

Sol·licitud targeta aparcament mobilitat reduïda

Sol·licitud targeta de càrrega i descàrrega

Sol·licitud targeta ORA / ACIRE

Sol·licitud targeta estacionament limitat 

DESCARREGA SOL·LICITUDS TAXIS:

Sol·licitud carnet municipal autotaxi

Sol·licitud alta/baixa assalariat autotaxi 

Sol·licitud canvi vehicule autotaxi

Sol·licitud participació examen autotaxi

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (intervius)

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (mortis causa)

DESCARREGA SOL·LICITUDS CEMENTIRIS:

Sol·licitud concessió nínxol/columbari/sepultura

Sol·licitud arrendament nínxol/columbari

Sol·licitud inhumació / trasllat restes mortals

Sol·licitud transmissió drets funeraris (intervius)

Sol·licitud transmissió drets funeraris (mortis causa)