Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Corporaciķ municipal

La Corporació Municipal està formada per 25 regidors: 10 del PSIB-PSOE, 9 del PP, 2 de Esquerra Oberta, 3 del Grup Mixt i una regidora no adscrita. 
L'Equip de govern està format per 10 regidors del Partit Socialista (PSIB-PSOE) 

Consultau aquí les retribucions dels membres de l'Equip de govern i resta de la Corporació Municipal.

Equip de govern: 10 regidors del PSIB-PSOE 

ALFONSO ALCALD

Alfonso Rodríguez Badal

Batle de Calvià.

ANDREU SERRA

Andreu Serra Martínez

Primer tinent de batle delegat de Serveis Generals i Seguretat.

Regidor delegat de les zones de Calvià Vila i Es Capdellà.

Portaveu.

NATI FRANCÉS

Nati Francés Gárate

Segona tinent de batle delegada de Cohesió Social
i Igualtat.

Regidora delegada de les zones de Santa Ponça, Es Castellot
i Galatzó.

MAMEN IGLESIAS

Mari Carmen Iglesias Manjón

Tercera tinent de batle delegada de Economia, Ocupació i Innovació.

Regidora delegada de les zones de Nova Santa Ponça
i Costa de la Calma.

     EVA SERRA

        Eva Serra Félix

 Quarta tinent de batle delegada d'Esports i Ciutadans Estrangers.

Regidora delegada de les zones de Ca's Català, Illetes i Costa d'en Blanes.

      JUAN CUADROS

        Juan Cuadros Martínez

Cinquè tinent de batle delegat de Mobilitat, Vies i Obres i Manteniment.

Regidor delegat de las zones de Peguera
i Cala Fornells. 

Marcos Pecos Quintans

Sisè tinents de batle delegat d'Urbanime, Comerç, Participació Ciutadana i Joventut

Regidor delegat de la zona de El Toro. 

ALFONSO MOLINA 

Alfonso Molina Jiménez

Regidor delegat de Manteniment.

Regidor delegat de les zones de Magaluf, Torrenova, Sol de Mallorca, Cala Vinyas i Son Ferrer.

Mayte

Mayte Albertí Casellas

Regidora delegada de Serveis Socials i Tercera Edat.

Regidora delegada de les zones de Portals Nous i Bendinat

PAQUITA MUÑOZ

Paquita Muñoz Alcaraz

Regidora delegada de Comerç, Patrimoni i Medi Natural i Urbà.

Regidora delegada de les zones de Palmanova i Son Caliu. Consultau aquí els horaris d'atenció a la ciutadania.

Mitjançant decret de batlia de data 23 de febrer de 2018, es va procedir a modificar el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i tinents de batle d'aquesta corporació. A partir d'aquesta data els membres de la Junta de Govern Local són el Sr. Andrés Serra Martínez, la Sra. Natividad Francés Gárate, la Sra. María del Carmen Iglesias Manjón, la Sra. Eva Serra Félix, el Sr. Juan Cuadros Martínez i el Sr. Marcos Pecos Quintans, amb indicació dels càrrecs a ostentar per cada un d'ells com a tinents de batle.

En el Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió extraordinària celebrada el 9 d'agost de 2016, es va retre compte de la renúncia del Sr. Israel Molina Sarrió al seu càrrec com a regidor i tot seguit es va declarar vacant el seu lloc. En sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, va ser anomenada com a regidora la Sra. Isabel Manresa Pérez. 

Posteriorment, per Resolució de Batlia de data 14 de desembre de 2017, va cessar el Sr. Fernando Alcaraz Omiste del càrrec de tinent de batle i membre de la Junta de Govern Local.

Així mateix, el Sr. Antonio García Moles va presentar escrit renunciat a l'acta de regidor, renúncia de la qual es va assabentar la corporació plenària en sessió de data 5 de febrer de 2018.

Després de la renúncia del Sr. García Moles per Resolució de Batia de data 6 de febrer de 2018, es va modificar la Resolució de Batlia de data 9 de febrer de 2017 i es varen delegar les atribucions en l'àmbit dels serveis de Platges i Litoral al Sr. Andrés Serra Martínez, i les atribucions en l'àmbit de l'Oficina d'Habitatge a la Sra. Natividad Francés Gárate. 

En data 22 de febrer dels corrents, el Sr. Marcos Pecos Quintans va prendre possessió del càrrec de regidor de la corporació i per Resolució de Batlia de dia 23 de febrer ha estat nomenat tinent de batle. 

 

 Partido Popular (PP): 9 regidors

Esquerra Oberta: 2 regidors

Grup Mixt: 3 regidors

Regidora no adscrita