Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòria per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Ajuntament de Calvià i de l'organisme autònom local "Oficina Municipal de Tributs de Calvià".

Decret d'adjudicació de llocs de treball concursables.

Rectificació error material resultats definitius dels grups A1, A1/A2, A2, A2/C1, C1.

Resultats definitius dels grups A1, A1/A2, A2, A2/C1, C1.

Resultats definitius dels grups C1/C2,C2,C2/AP i AP.

Resultats provisionals dels grups A1/A2, A2, A2/C1 i C1. Presentació al·legacions fins dia 19 de desembre.

Resultats provisionals dels grups C1/C2, C2, C2/AP i AP. Presentació al·legacions fins dia 19 de desembre.

Decret adjudicació llocs de treball de lliure designació.

Relació definitiva d'admesos i exclosos.

Publicació BOE llocs de treball lliure designació. Presentació de sol·licituts fins dia 22 de setembre.

Designació dels membres de les comissions tècniques de valoració.

Relació provisional d'admesos i exclosos. Termini per esmenar les deficiències o per aportar la documentació que manqui  fins  dia 7 de setembre.

Decret de rectificació. Presentació o rectificació intàncies fins dia 7 d'agost.

 Decret de correcció. Presentació instàncies fins dia 21 de juliol.

 Instàncies.  

Bases. Presentació instàncies fins dia 14 de juliol.