Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

OLGA GRANADOS EXPÓSITO

REGIDORA DEL PSIB-PSOE 
Setena tinent de batle delegada d'Educació i Ocupació. Regidora delegada de les zones de Peguera i Cala Fornells.

Contacteogranados@calvia.com 

FUNCIONS: D’acord amb el Decret de Batlia de 17 de juny de 2019, se li deleguen les facultats de direcció i impuls de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de l'Educació i l'Ocupació.

Queden sota la seva dependència directa: Serveis d'educació i biblioteques i Serveis de formació: Institut de Formació i Ocupació.

DADES BIOGRÀFIQUES: accedir a la informació.

RETRIBUCIÓ: 56.000€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.000€ bruts i 2 pagues al juny i desembre de 8.000€ bruts. Aprovat en el ple de dia 20 de juny de 2019, efectiu des del dia 15 de juny de 2019 data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià. Informació actualitzada febrer 2021 pel Departament de Personal: 57.120€.

DECLARACIONS:
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Podeu accedir des d’aquest vincle.

ATENCIÓ ZONES: Dimarts de 18h a 20h. Casal de Peguera C/ Pins, 17. Sol.licitar cita prèvia al telèfon 971 139144 o al telf: 663 73 12 15

AGENDA PÚBLICA L'agenda pública institucional de Olga Granados està subjecta a canvis d'última hora. Reflecteix les activitats institucionals, no així totes les reunions de treball internes ni les activitats extramunicipals.  

Pàgina actualitzada 2021-02-03