Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sol·licitud d'accés a informació

1. Què és l'accés a la informació pública?

2. Qui pot sol·licitar accés a la informació pública?

3. Què he de fer per exercir el meu dret d'accés a la informació pública?

 

4. On i com tramitar la meva sol·licitud d'accés a la informació pública?

1.  Presentació de sol·licitud en línia:
Podeu presentar-la des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Calvià, accedint al tràmit específic per sol·licitar accés a informació pública. Per proporcionar seguretat i validesa jurídica es requereix acreditació de la identitat de la persona sol·licitant. Per això, aquesta necessita disposar d'un certificat electrònic.

2. Emplenament i presentació de la sol·licitud en les dependències municipals de l’Ajuntament amb possibilitats de fer el registre de documents i, en tot cas, a:

  1. Ajuntament de Calvià: C/ Julià BujosaSans, batle.núm. 1. 07184 Calvià Vila
  2. Centre Municipalde Serveis (antiga estacióintermodal d'autobusosde Palmanova) a la ctra. Calvià-Palmanova, núm.40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca
  3. Registre de documentaciód'entrada. Policia Local: C/Alacant, núm. 36, 07180, polígon Son Bugadelles, Santa Ponça-Calvià

3. Mitjançant correu electrònic, formulant la sol·licitud d'informació pública a l'adreça transparencia@calvia.com, sempre que la informació sol·licitada no contengui dades personals ni afecti interessos de terceres persones. També seran tramitades les sol·licituds d'informació pública registrades en el sistema de Queixes i Suggeriments de l'Ajuntament de Calvià que compleixin els requisits anteriors.

Si la sol·licitud es refereix a informació que no estigui en poder de l'Ajuntament de Calvià o d'algun dels seus ens autònoms, aquest el remetrà a l’Administració o òrgan competent, si es pot determinar, i informarà d'aquesta circumstància a la persona sol·licitant.

 

5. Quin és el termini de resolució?

6. Què passa si no contesten a la meva sol·licitud?: silenci administratiu

7. Puc recórrer si no estic d'acord amb la contestació o l'Ajuntament no em contesta?

8. Altres dades d'interès

9. Quins òrgans són els responsables a l'Ajuntament de Calvià de resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública?