Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Presentaciķ de queixes i suggeriments sobre el transport regular i transports especials.

Presentació de queixes i suggeriments amb relació al transport regular i especial amb la finalitat de fer-les arribar a la Conselleria de Transport.

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant legal, presentant la instància en el Servei d'Atenció al Ciutadà. Posteriorment, el Servei de Transports tramitarà la queixa o suggeriment i ho comunicarà a l'interessat.

Documents a presentar:
Presentació d'instància general degudament emplenada exposant el suggeriment o la queixa en qüestió

Normativa aplicable:
Reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de turisme. Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis reguladors de transport colˇlectiu.