Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Convocatria pblica d'ocupaci 2017

Tècnic/a de gestió intervenció - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 29 desembre 2017
Mitjà de Publicació: web i tauler d'anuncis

Coordinador/a caps de brigada - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data publicació: 29 desembre 2017
Mitjà de Publicació: web i tauler d'anuncis

Netejador/a - Limpiezas Costa de Calvià S.A (OHLIMPIA)
Data publicació: 28 desemebre 2017
Mitja publicació: web municipal i tauler d'anuncis Ohlimpia

Programa SOIB JOVE Formació i Ocupació Bosc Urbà i Senda
Data publicació: 14 desembre 2017
Mitjà de Publicació: web i tauler d'anuncis

Pograma SOIB 30 Formació i Ocupació Infoverd i Son Ferrer
Data publicació: 14 desembre 2017
Mitjà de Publicació: web i tauler d'anuncis

Policia Local - Oferta pública 2017
Convocatòria pendent de publicar

Inspector/a tributari/a - Comissió de serveis - Promoció interna
Data publicació: 16 novembre 2017
Mitjà de Publicació: web i tauler d'anuncis

Director/a tècnic/a de Mobilitat, Vies i Obres i Manteniment - Lliure designació.
Data publicació: 26 octubre 2017
Mitjà de Publicació:  BOIB, web i tauler d'anuncis

Ajudant de Serveis - Llar de Calvià - Concurs oposició
Data publicació: 11 octubre 2017
Mitjà Publicació: web i tauler d'anuncis de la LLar de Calvià

Auxiliar d'Infermeria - Llar de Calvià - Concurs oposició
Data publicació: 11 octubre 2017
Mitjà Publicació: web i tauler d'anuncis de la LLar de Calvià

D.U.E - Llar de Calvià - Borsí
Data publicació: 11 octubre 2017
Mitjà Publicació: web i tauler d'anuncis de la LLar de Calvià.

Auxiliar administratiu/va - Llar de Calvià - Borsí
Data publicació: 11 octubre 2017
Mitjà Publicació: web i tauler d'anuncis de la LLar de Calvià.

Cap d'equip de prevenció de riscos - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació : 10 octubre 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent dels mòduls generals del programa de qualificació inicial.
Data Publicació : 28 setiembre 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a d'administració especial, geògraf/a planejament PGOU - Provisió de llocs de feina - Promoció interna.
Data Publicació: 12 setembre 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a administració general de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Data Publicació: 28 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a de gestió de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Data Publicació: 28 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Administratiu/va de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Data Publicació: 28 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Auxiliar administratiu/va de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Data Publicació: 28 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent dels mòduls generals del programa de qualifició inicial, especialitat: auxiliar de perruqueria.
Data Publicació: 11 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent dels mòduls generals del programa de qualifició inicial, especialitat: auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles.
Data Publicació: 11 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent dels mòduls professionals del programa de qualifició inicial, especialitat: auxiliar de perruqueria.
Data Publicació: 11 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent dels mòduls professionals del programa de qualifició inicial, especialitat: auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles.
 Data Publicació: 11 agost 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Oficial 1ª enllumenat intervenció inmediata torns - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
 Data Publicació: 19 juliol 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Peó especialista intervenció inmediata torns - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
 Data Publicació: 19 juliol 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap de secció manteniment i equipament - Comissió de serveis - Promoció interna
 Data Publicació: 19 juliol 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Oficial 1ª enllumenat intervenció immediata torns - Comissió de serveis - Promoció interna
 Data Publicació: 4 juliol 2017 
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Peó especialista intervenció immediata torns - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 4 juliol 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Oficial 2ª llanterner - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data Publicació: 4 juliol 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap del Servei d'Informàtica i Noves Tecnologies - Comissió de serveis - Lliure desingnació.
Data Publicació: 29 juny 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

 Convocatòria per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Ajuntament de Calvià i de l'organisme autònom local "Oficina Municipal de Tributs de Calvià".
Data Publicació: 24 juny 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

 Tècnic/a d'administració general adscrit a l'Oficina del Pla General d'Ordenació Urbana - Provisió temporal.
Data Publicació: 20 juny 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

Auxiliar administratiu/va per donar suport als itineraris integrals d'inserció, amb el cofinançament del fons social europeu, en el marc del programa operatiu d'ocupació.
Data Publicació: 9 junio 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a mig d'inserció laboral d'itineraris integrals d'inserció, amb el cofinançament del fons social europeu, en el marc del programa operatiu.
Data Publicació: 9 junio 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a administració adscrit al Servei de Comunicacions - Provisió temporal.
Data Publicació: 16 maig 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

Cap d'equip Prevenció riscos - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data Publicació: 8 maig 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap negociat administratiu a litoral - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 8 maig 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Informador tramitador - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 4 maig 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Operador/a de radio - Borsí - Concurs.
Data Publicació: 20 d'abril 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

Oficial Policia Local - Comisió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 12 abril 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Enginyer/a Técnico/a d'Obres Públiques - Provisió temporal d'un lloc de feina.
Data Publicació: 8 d'abril 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

Cap Secció tècnica sistemes - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data Publicació: 5 abril 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Instructor/a expedients sancionadors activitats, ordenances municipals i d'altres - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 30 marzo 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Instructor/a expedients - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 30 marzo 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap secció tècnic sistemes - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 22 marzo 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Suport administratiu antenció públic comerç - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 13 marzo 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

 Inspector/a comerç - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 13 marzo 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap de negociat tècnic de gestió (IMEB) - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 27 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap de servei inspeccions i infraccions - Comissió de serveis - Lliure designació.
Data Publicació: 23 febrer 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

 Informador/a tramitador/a - Comissió de serveis - Promoción interna.
Data Publicació: 17 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Auxiliar administratiu/iva per donar suport als projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més, finançats amb fons de conferència sectorial.
Data Publicació: 16 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Cap de servei intervenció social i serveis socials - Comissió de serveis - Lliure designació.
Data Publicació: 11 febrer 2017
Mitjà Publicació: BOIB, web municipal i tauler d'anuncis

Limpiezas Costa de Calvià S.A convoca borsa d'ocupació temporal de personal de netetja.
Data Publicació: 13 febrero 2017
Mitjà Publicació: web municipal, web IFOC i tauler d'anuncis

Cap de secció igualtat - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 8 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Coordinador/a protecció civil i coordinador/a platges - Provisió llocs de feina - Promoció interna.
Data Publicació: 8 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Suport administratiu atenció públic - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 8 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Limpiezas Costa de Calvià S.A convoca borsa d'ocupació temporal de conserge.
Data Publicació: 3 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal, web IFOC i tauler d'anuncis

Tècnic/a intermedi de prevenció de riscos laborals - Provisió llocs de treball - Promoció interna.
Data Publicació: 2 febrer 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Tècnic/a intermedi de prevenció de riscos laborals - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 18 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis 

Director/a de projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de la conferència sectorial.
Data Publicació: 11 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Docent del projecte mixt d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més - Pel mòduls dels certificats de professionalitat AGAO0108 activitats auxiliar den vivers, jardins i centres de jardineria i AGAX0208 activitats auxiliars en agricultura.
Data Publicació: 11 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

 Docent del projecte mixt d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més - Pels mòduls dels certificats de professionalitat AGAR0209 activitats auxiliars den aprofitaments forestasl i AGAR0309 activatats auxiliars en conservació i millora de monts.
Data Publicació: 11 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis  

Mestre/a de suport de projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de la conferència sectorial.
Data Publicació: 11 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anuncis

Suport administratiu inspecció padró - Comissió de serveis - Promoció interna.
Data Publicació: 5 gener 2017
Mitjà Publicació: web municipal i tauler d'anunci