Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Segona convocatòria d'ajudes a autònoms

Dilluns, 16 de novembre 2020

Segona convocatòria extraordinària d'ajudes per a autònoms de Calvià

El Govern dels Illes Balears ha obert una segona convocatòria extraordinària d'ajudes per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació de les persones físiques autònomes afectades directament per la Covid-19. De manera que les i els autònoms de Calvià podran presentar-se a aquesta segona convocatòria al no haver-se esgotat el crèdit de 2.092.168 euros, dels quals 1.500.000 euros els aporta l'Ajuntament de Calvià; 444.955 euros, el Govern, i 147.213 euros els aporta el Consell de Mallorca.
Les bases, publicades al BOIB de dissabte 14 de novembre, concreten que per agilitzar la tramitació s'haurà de presentar una Declaració responsable i que no podran presentar nova sol·licitud les persones que ja hagin presentat sol·licitud en el termini anterior (l'obert amb la convocatòria original, BOIB 122, de 11 de juliol de 2020), encara que la sol·licitud presentada hagués estat denegada.
El termini per presentar les sol·licituds (el Tràmit un) s'obrirà el dia 23 de novembre i durant 5 dies.

L'IFOC assessorarà i prestarà ajuda de nou en els tràmits per aquesta convocatòria: ENLLAÇ

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).
Per sol·licitar l'assignació de data i franja horària per presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.
En aquest tràmit només haurà de introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, si realitza la seva activitat durant tot l'any, o és un treballador temporal, i un correu electrònic.
El sistema informarà del termini assignat per presentar la sol·licitud.
Aquest tràmit és obligatori per poder accedir al Tràmit 2.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).
Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "presentació de noves sol·licituds per als municipis d'Alcúdia, Calvià, Ciutadella, Costitx, Eivissa, Esporles, Formentera, Pollença i Sant Josep de sa Talaia" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.
Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotreurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un. Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.
Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit 2, l'Administració farà un requeriment perquè es pugui esmenar, llavors la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què s'hagi contestat el requeriment.
Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.