Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Cartes de Servei

CARTES DE SERVEI I DOCUMENTS DE COMPROMÍS DE NIVELL DE QUALITAT ESTANDARITZATS AIXÍ COM DOCUMENTS QUE REFLECTEIXIN EL GRAU DE COMPLIMENT MITJANÇANT INDICADORS DE MESURA I VALORACIÓ   

L'Ajuntament de Calvià vol impulsar la implantació de nous sistemes de gestió de la qualitat que comportin la monitorització o escolta activa del que la ciutadania percep i opina sobre els serveis municipals. Aquesta és la base fonamental per millorar la prestació dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament.

Des de fa alguns anys, determinats serveis municipals disposen de cartes de servei. Les cartes de servei o de compromisos són els documents que constitueixen els instruments mitjançant els quals les administracions informen la ciutadania i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a aconseguir la millora dels serveis públics atenent drets de la ciutadania en proporcionar-li una influència més directa sobre els propis serveis públics, per fomentar la millora contínua de la qualitat i per fer explícita la responsabilitat dels gestors públics davant la ciutadania.

L'Ajuntament de Calvià disposa de cartes de compromís de platges, a les quals hi podeu accedir mitjançant aquest vincle.

En relació a l'avaluació de la qualitat dels serveis, actualment l'Ajuntament de Calvià disposa d'un sistema de seguiment de la percepció que la ciutadania té dels serveis municipals. Fins a la data, s'han fet onze estudis o “onades” d'enquestes als residents.  

  • Informe corresponent a juny de 2012, novembre 2012, gener 2013, juliol 2013 i febrer 2014. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a desembre 2014, març 2015, juny 2015 i desembre de 2015. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a l'any 2016. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.
  • Informe corresponent a l'any 2017. Podeu accedir a l'informe mitjançant aquest vincle.

Pàgina actualitzada dia 2018-05-29