Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Centre Municipal de Serveis

            

Aquest Centre Municipal de Serveis està situat a l'antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca). Es troba a 300 m de la parada d'autobús de l'Av. de la Platja (11027), per on circulen les línies 104, 105, 106, 107 i 811 del Consorci de Transports de les Illes Balears (TIB). Disposa d‘aparcament propi gratuït a disposició dels ciutadans, a més de trobar-se a 200 m de l'aparcament públic de Palmanova. 

Què hi podeu trobar?

 1. L'Oficina Municipal de Tributs L'Oficina Municipal de Tributs s'encarrega de gestionar l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVTNU), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes i altres ingressos de dret públic propis del municipi (taxa de recollida de fems, clavegueram, guals, etc.), així com el cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions administratives. No s’hi poden fer pagaments en efectiu. Únicament amb targeta bancària.
  Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Podeu demanar cita previa.
  Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906 Correu electrònic: gestiotribut@calvia.com / recaudacion@calvia.com
  Qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com, al qual s'aniran afegint gradualment els serveis necessaris, per tal d'evitar desplaçaments als ciutadans.
 2.  El Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) El Servei d'Atenció a la Ciutadania s'encarrega de proporcionar informació i facilitar la gestió de tràmits municipals i també d’altres administracions concertades: Informació general de serveis municipals i de tràmits administratius, Registre de documentació d'entrada, Tràmits d'empadronament, Recepció i canalització de queixes i suggeriments, Orientació a la ciutadania de tràmits amb altres administracions, Finestreta única amb altres administracions, Oficina auxiliar de consum, Abonaments dels serveis municipals d'esports, Tramitació de la targeta ciutadana, Tramitació de la targeta TIB, Tramitació de la signatura digital «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre», Tramitació de l'ORA.
  Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Podeu demanar cita previa.
  Telèfon: 971 139 100 Correu electrònic: calvia@calvia.com
 3.  El Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional El Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional és un servei per apropar l'Ajuntament a la comunitat internacional donant Atenció i informació a la comunitat internacional sobre els diferents serveis administratius municipals, així com suport per fer les gestions i els tràmits amb l'Administració local i amb altres administracions.
  Horari: L'horari d‘atenció al públic és de 9 a 14 hores.
  Telèfon: 971 139 184/185 Correu electrònic: internacional@calvia.com
 4.  El despatx d'atenció ciutadana de la regidora de Palmanova i Son Caliu Horari: dimecres de 18 a 20h i dijous de 9 a 12h, concertar entrevista al 673 657 031 o a fmunoz@calvia.com